Fyrskepp Nr 5 Utgrunden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 5 Utgrunden , svenskt fyrskepp

Fyrskepp Nr 5 Utgrunden som Svenska Björn i Västerås hamn. Foto Sune Wilhelmsson julen 2019.

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Systerfartyget fyrskepp Nr 6 Svenska Björn. Figur Leif Elsby
Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden före 1921. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden Sthlm stad. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden efter 1921. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden som Svenska Björn 1931. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden som Svenska Björn vid Öster Mälarstrand i Västerås hamn. Foto Martin Uneram 2020-07-25

Bygget

1865-1866 byggdes hon i stål på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm till en kostnad av 105 318 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement fullt rustad cirka 260 ton. Längd vl cirka 25,0 m. Bredd 7,1 m. Besättning 7 man.
  • För framdrivning saknade hon ursprungligen maskineri och fick då förlita sig till segel. Hon var riggad som skonare och var systerfartyg till fyrskepp Nr 6 Svenska Björn.

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ” På fartygets båda masttoppar finns ballonger, vilka, liksom fartyget, är rödmålade. Fartygets namn UTGRUNDEN är i vita bokstäver målat på sidorna.

  • Fyrfartyg med 2:ne fyrar, vardera med fasta sken.
  • Fyrapparaterna: vardera 8 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 40 fot (11,9 m).
  • Lysvidd: 10 minuter.

Fartyget, som har 2:ne master, för på vardera av dem en fyrapparat av 8 lampor med paraboliska speglar, varifrån sprids runtom horisonten ett likformigt fast sken. I disigt väder och tjocka klämtas med ombord varande klocka.”

Fyrapparaterna var under dagtid nedsänkta i däckshusen vid för- och aktermasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninerna med fyrapparat var av Stevensons typ tillverkade i England och innehöll vardera 8 rovoljelampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninerna var uppbyggda runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då de hissades eller halades.

Modifieringar

1887 erhöll hon ångmaskin (från fyrskepp Nr 12 Grepen) med panna för ångmistsirén och ångdriven pump.

1894 erhöll hon ny mistklocka (124 kg) samt mistsignalkanoner.

1897 erhöll hon ny ångmaskin (från fyrskepp Nr 14 Svinbådan). Rovoljelamporna utbyttes mot fotogenlampor.

1921 byggdes hon om på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Deplacementet ökade cirka 60 ton.

1936 elektrifierades fyren. Nautofon och cirkulär radiofyr installerades.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1866-1883 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Utgrunden.

1884-1897 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svenska Björn.

1898-1900 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Finngrunden.

1901-1962 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svenska Björn.

Och sedan

1962 såldes hon och byggdes om till pråm.

1999 låg hon i Västerås, ägd av privatperson med avsikt att återställa henne till exteriören.

2016 Så här såg hon ut, alias Svenska Björn. Foto Sune Wilhelmsson 2016

SvenskaBjörn1.jpg

2018 Och så här. Foto Gunnar Boman april 2018

SvBjörnFskVästeråsBoman2018.jpg

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, dalén-ljus, morsefyr, mistsignal, radiofyr, racon, Garpen, Kalmarsund, Nidingen.