Undervattensklocka

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

undervattensklocka, anordning för avgivande av mistsignal under vattenytan (till skillnad från i luft).

Undervattensklockan var en i vattnet nedsänkt mistklocka med fjärrmanövrerad kläpp. Den användes på vissa fyrskepp för att vägleda och varna.


Undervattensklocka. Foto AGA AB.

Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Vattenmist

Undervattensklocka och så kallad vattenmist (förkortat VMS) utvecklades för signalering under vattenytan.

  • Undervattensklockan var en i vattnet nedsänkt mistklocka med fjärrmanövrerad kläpp.
  • Vattenmist bestod av en elektriskt driven membransändare (samma porincip som Nautofon) som sänktes ner i vattnet och satt i ett klockliknande hölje. Detta hängde i en egen dävert och sänktes ner i vattnet vid osiktigt väder. Vattenmisten sände en ton med frekvens 1050 Hz. Den matades med en effekt av några kW. Signal sändes ut en gång per minut.

Om navigatören hade sitt fartyg utrustat med en undervattensmikrofon, på båda sidorna, kunde riktningen till vattenmisten bestämmas. Vattenmist och radiofyr var synkroniserade. Genom att ta emot signal från båda och räkna "pip" kunde avståndet bestämmas.

Vattenmist infördes på fyrskepp Nr 25 Finngrunden (station Finngrunden) och Vinga fyrskepp (fyrskepp Nr 32 Fladen). Förutom på dessa var bland annat Falsterborev, Ölandsrev och Trelleborg kassunfyr (Trelleborgs angöring) utrustade med vattenmist.

Länkar

OBS att dessa länkar inte längre funkar efter byte av Svenska Fyrsällskapets server. Men jag låter dem vara kvar i förhoppning att felet kan rättas till.


Jfr mistsignal, fyrskepp