Fyrskepp Nr 10B Fladen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 10B Fladen, svenskt fyrskepp

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 10B Fladen som Fladen. Foto Vilgot Andersson
Fyrskepp Nr 10B Fladen får post och proviant från tjänstefartyget Göteborg. Foto Vilgot Andersson

Bygget

1892 byggdes hon i stål på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Deplacement fullt rustad cirka 308 ton. Längd vl cirka 31,5 m. Bredd 6,1 m. Besättning 8 man. För framdrivning var hon utrustad med 180 hk ångmaskineri.

  • ”Det röda fyrskeppet har tvenne master med toppkulan på stormasten och namnet FLADEN i stora vita bokstäver på sidorna och numret i aktern. Fartyget är flushdäckat med kort peke. En upphissbar lanternin omger stormasten.”
  • Fyrfartyg med rött gruppblänksken (4) var 30:e sekund.
  • Fyrapparaten: 8 fotogenlampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 9,5 m.
  • Lysvidd: 11 distansminuter.

Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö.

  • Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades.
  • Lanterninen med fyrapparaten var av Stevensons typ tillverkad av G W Lyth i Stockholm och innehöll 8 fotogenlampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel, parvis ordnade i fyra grupper.
  • Speglarna hade 50 cm diameter. Ljusstyrka 1040 Hefnerljus. Spegelfyrapparaten drevs runt med urverk och lod och alstrade karaktären 4 röda blänkar var 30:e sekund.

Mistsirén ger under tjocka varje minut 4 ljudstötar vardera av 4 sekunders varaktighet, åtskilda av 4 sekunders uppehåll. Efter den sista ljudstöten följer ett uppehåll av 32 sekunder. Om sirénen är i olag signaleras med ringklocka, 4 tätt på varandra följande klämtslag varje minut. Då från fartyget observeras, att fartyg stävar mot grund, avfyras varningsskott.”

Modifieringar

1927 installerades ett torn med lanternin och lantan. Linsen av 5:e ordningen (375 mm Ø) var kardanskt upphängd i sin tyngdpunkt med linspendel och försedd med Dalén-ljus. Ljusstyrka: 3 800 Hefnerljus. Lyshöjd: 10,5 m. Lysvidd: 11 M. Fyrkaraktär: Vitt blänk och blixt var 30:e sekund. Undervattensklocka installerades.

1951 installerades radiotelefon.

1953 utbyttes ångmaskineriet mot en 200 hk råoljemotor. Se Bolinder-Munktell. Som hjälpmaskineri installerades två mindre råoljemotorer för generator samt kompressor till tyfonen. Fyren elektrifierades. Dalén-ljuset utbyttes mot elektriskt ljus glödlampa på 1000 W. Ljusstyrka: 27 000 Hefnerljus.

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 408,0 kHz. Räckvidd: 10 nm.

1961 på fyrskeppsstation Fladen var fyrkaraktären Mo ( _ . ) W 20 s 11 M. Stillastående lins med glödlampa. Ljusstyrka: 27 000 HK.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1892-1899 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Fladen.

1900-1929 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grisbådarna.

1930-1965 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Fladen.

Under åren för andra världskriget tjänstgjorde hon 1939-1946 som bas för lotsverksamheten i norra Bohuslän.

  • Här byttes lots för fartyg i den så kallade lejdtrafiken (Göteborgstrafiken) på ingående och utgående. Här fanns norsk lots för utgående trafik och svensk då kurs sattes mot Göteborg.
  • Många flyktingar (mest norska) fann här ett tillfälligt skydd före fortsättningen till Sverige.

Och sedan

1967 såldes hon. Innan försäljningen tog man bort lanternin och maskineri.

Hon byggdes därefter om till sportfiskefartyg på varvet i Rönnäng. Hon användes både på väst- och ostkusten.

De nya ägarna behöll namnet "Fladen" på fartyget. Det byggdes om till flytande klädbutik och låg flera somrar vid kajerna i Lysekil och Kungshamn. Man sålde kläder och använde fartyget även som ungdomsdisco.

1977 såldes fartyget vidare till regissören Hannes Holm och byggdes om. Det finns idag i trakten av Stockholm.

FskFladenTerjeWFredh.JPG Fyrskepp10BSjöfartsmuseet1968.jpg

F.d. Fyrskepp Nr 10B Fladen, nu som butik för kläder och utan lanternin. Foto Terje W Fredh resp Arkiv Sjöfartsmuseet Akvariet 1968.

2024 uppgavs den ligga vid Skeppsholmen i Stockholm.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr Grisbådarna, sjörapport, fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, tyfon, Nautofon, radiofyr, racon, morsefyr, Svenska Björn, Jävre-Sandholmen, Nidingen, Västerhavet, Grundkallen, Sydostbrotten, Erholmen.