Fyrskepp Nr 0 Cyklop

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 0 Cyklop, svenskt fyrskepp. Sveriges andra fyrskepp, byggdes för placering på Falsterborev. Cyklop kom senare att betecknas som fyrskepp Nr 0 Cyklop.

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ritning
Fyrskepp Nr 0 Cyklop modell

Bygget

1843-1844 byggdes hon i ek och fur på kravell på Kalmar varv.

  • Deplacement cirka 130 ton. Längd vl cirka 21,3 m. Bredd 5,9 m.
  • Besättning 7 man. Ingen överbyggnad. Peke och två master. Hon riggades som galeas.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till segel.

Fartyget var rödmålat och på sidorna försedd med FS i stora, vita bokstäver.

  • När hon låg på sin fyrskeppsstation hade hon en röd strutliknande flagg hissad i främre masttoppen som dagmärke.
  • Hon var även en flytande lotsstation. Fanns lots ombord var en blåvit flagga hissad i den aktre masttoppen.
  • Under vintermånaderna, då det var isläge, låg hon i Karlskrona.

De två fyrapparaterna bestod av två sexkantiga lanterniner med vardera 6 oljelampor med var sin spegel för sideralsken. De hissades i en speciell arm i vardera masten. Lyshöjd: 16 m. Lysvidd: 6 M. Fyrkaraktär: 2 fasta vita ljus.

  • Fyrapparaterna finns bevarade på Sjöhistoriska muséet i Stockholm.

Mistsignaleringen bestod av klämtning i en större klocka, på samma vis som för ankarliggare.

Enligt Underrättelse 1848

"Fyrfartyget Cyklop

utlades för första gången på yttersta punkten af Falsteborefvet i slutet af Augusti 1844. Fyrfartyget är försedt med 2:ne master, har rödmålade sidor, hvarå finnes tvänne stora hvitmålade bokstäfver F. och S. på hvardera. Det förer en röd flöjel på högsta eller förtoppen samt visar under natten 2:ne fyrar, så placerade att de icke böra borskymmas af hvarandra.

Fartyget ligger förtöjdt på 6 1/2 famnars vatten. Ifrån detsamma pejlas Falsterbo fyr uti N. 28° O. på kompassen på omkring 1 1/2 mils afstånd. Fyrarna brinna på omkring 50 fot övfer vattnet och böra i sigtbart väder samt när ej dimma hindrar skenen ifrån ett vanligt skeppsdäck synas på 1 à 2 mils afstånd. På fyrfartyget finns en större klocka, hvarmed klämtas under mist och tjockt väder, för att varsko kommande seglare.

På fartyget äro stationerade fem stycken lotsar, som emottaga och lotsa fartyg genom Flintrännan till Drogden och Malmö m. fl. städer på kusten. Så länge tillgång på lotsar finnes ombord blåser en flagg på en af masttoppare, hvilken flagg nedtages då lotsarne äro utgångne. Detta fyrfartyg utlägges i Mars eller April och intages i slutet af November eller December månader hvarje år, allt efter väderleken. Fyrarna hålles lysande på lika tider, som för Kronans fyrar i allmänhet är stadgadt. "

Enligt Underrättelser 1852

Fyrfartyget. CYKLOPEN.

Utlades för första gången på yttersta punkten af Falsterborefvet i slutet af Augusti 1844. Fartyget är försedt med 2:ne master och har rödmålade sidor, hvarå finnes tvänne stora hvitmålade bokstäfver F. och S. på hvardera. Det förer en röd flöjel på högsta eller förtoppen samt visar under natten 2:ne fyrar, så placerade, att de icke böra bortskymmas af hvarandra. Fartyget ligger förtöjdt på 6 ½ famnars vatten. Ifrån detsamma pejlas Falsterbo fyr i N. 26° ost på omkring 1 ½ mils afstånd och fyren på Stevens Klint i N. 73° west på kompassen. Fyrarne brinna på omkring 50 fots höjd öfver vattnet och böra i sigtbart väder samt när ej dimma hindrar skenen ifrån ett vanligt högt skeppsdäck synas på 1 à 2 mils afstånd. På fyrfartyget finnes en större klocka, hvarmed klämtas under mist och tjockt väder, för att varsko kommande seglare. På fartyget äro stationerade fem stycken lotsar, som emottaga och lotsa fartyg genom Flintrännan till Drogden och Malmö m. fl. städer på kusten. Så länge tillgång på lotsar finnes ombord, blåser en flagg på en af masttopparne, hvilken flagg nedtages, då lotsarne äro utgångna. Detta fartyg utlägges i Mars eller April och intages i November eller December månader hvarje år, allt efter väderleken. Fyrarne hållas lysande på lika tider, som för Kronans fyrar i allmänhet är stadgadt. Pl. IV.

Förändringar

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1844-1864 tjänstgjorde hon vid fyrskeppsstationen Falsterborev.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fyrskepp Nr 0 Cyklop

Och sedan

1863 såldes hon till en privatperson men fortsatte att tjänstgöra på sin station till 1864.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, fyrskeppsstation, mistsignal, kolera