Nautofon

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nautofon, speciell apparat för avgivande av mistsignal.


Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg Vantskruv.jpg


Nautofon med dimdetektor. Figur Leif Elsby.
Nautofon innandöme med spole, ankare, membran och ljudkanaler. Figur Leif Elsby.
Hållös Nautofon. Foto Tore Olsson 1986.
Rundstrålande Nautofon med dimdetektor, Kullen. Foto Leif Elsby 2000.
Fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten. Den rundstrålande Nautofonen sitter på den aktra masten. Foto Gellerstad.
Revengegrundet idag med racon och Nautofon (ej längre i bruk). Foto Bengt E Nyman.

Nautofonen installerades i samband med att fyrplatserna elektrifierades.

  • Även fyrskepp utrustades med Nautofon.
  • Nautofonen monterades antingen på fyrtornet eller på ett separat torn på fyrplatsen.
  • Teoretisk räckvidd c:a 21 M.

Konstruktionen var tysk och tillverkades där av Firma Pintsch. Den utvecklades under 1920-talet och lanserades i Sverige av AGA AB.

  • Nautofonen bestod av elektriska spolar och relativt tjocka stålmembran.
  • Spolarna drevs med växelström och satte membranen i svängning, vilket alstrade det kraftiga ljudet.
  • Strömförsörjningen skedde från början antingen med roterande omformare eller motordrivna aggregat som alstrade växelströmmen.
  • Effektbehovet var relativt stort. En 4 enheters Nautofon med tonfrekvens 300 Hz behövde 4,5 kW effekt.

I början var tonhöjden 300 Hz vanligast men senare fann man att 150 Hz gav större räckvidd.

  • För 150 Hz ton användes 75 Hz växelström.


Holmögadd1TO1999.jpg MåseskNautofon.jpg

Nautofonen på Holmögadd. Foto Tore Olsson 1999. Riktad NautofonMåseskär. Figur Leif Elsby 2014.


KullenNautofon1TO1988.jpg KullenNautofon2TO1988.jpg

Kullen Nautofon med dimdetektor. Foto Tore Olsson 1988.


HanöBönsäckenNautofonTO1988.jpg HanöNautofonSödraUddenTO1998.jpg

Hanö Bönsäcken resp Södra Udden Nautofon. Foto Tore Olsson 1988.


Nautofoner tillverkade av AGA AB

Nn 009.jpg --- Nn 010.jpg --- Nn 011.jpg

Tabell

Följande fyr/fyrskepp har varit utrustat med Nautofon:

Installerad Fyr/fyrskepp

Den tyska Firma Pintsch har levererat Nautofon till bland annat finskt fyrväsende (fyrskepp Nr 6F Storkallegrund)

Lyssna på svenska & norska mistsignaler

Klicka här för att lyssna

Länkar


Jfr mistsignal, elektriskt ljus, radiofyr, vattenmist, navigering.