Fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten, svenskt fyrskepp.


SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Systerfartyget fyrskepp Nr 1 Finngrunden. Figur Leif Elsby.
Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby.
Fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten som Sydostbrotten 1908. Foto Lotsverket.


Bygget

1861-1862 byggdes hon i ek och fur på kravell på Karlskrona örlogsvarv till en kostnad av 77 074 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement cirka 160 ton. Längd vl cirka 22,3 m. Bredd 6,0 m. Besättning 7 man.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till segel.
  • Hon var systerfartyg till fyrskepp Nr 1 Finngrunden.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Fartyget är av trä och rödmålat och har på sidorna i vita bokstäver namnet Sydostbrottet. Det har 2:ne master och på den främres topp en rödmålad kula eller ballong (hissad endast då fartyget ligger på sin fyrskeppsstation).

  • Fyrfartyg med fast spegelfyr.
  • Fyrapparaten: 8 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 38 fot (11,3 m).
  • Lysvidd: 10 minuter.

Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninen med fyrapparaten var åttakantig, av Stevensons typ tillverkad i England och innehöll 8 oljelampa för rovolja i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades.

”Lamporna är så ordnade att ett någorlunda likformigt ljus utgår i alla riktningar mot horisonten. Under disig luft och tjocka klämtas med korta mellantider flera hårda slag på en större klocka.”

Modifieringar

1881 försågs hon med ångpanna för drivning av ångmistlur, ankarspel och vinsch.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1862-1894 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Sydostbrotten.

Och sedan

1894 byggdes hon om till arbetspråm med namnet Freja.

1933 såldes hon till privatperson.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, mistsignal, bestickföring, lod, minut, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, morsefyr, spaltsektorfyr, radiofyr, racon, solpanel, Svenska Björn.