Racon

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Racon, slavsändare, transponder, för radarfrekvensområdet, dvs är en aktiv radiofyr. Den kan sitta på en fyr, ö, kaj, eller brofäste. Exempel är Ölandsbron så att navigatören hittar rätt. Förkortning från engelskans RAdar beaCON.

Racon är aktiv till skillnad från radarreflektor som är passiv.

Racon består av en mottagare och en sändare. Då den träffas av en radarstråle aktiveras den och sänder ut en signal. De tidiga modellerna gav på navigatörens radarskärm en svans bortom radarfyren. Nyare modeller sänder ut en kodad igenkänningssignal, motsvarande ett tecken ur morsealfabetet, synligt på skärmen.

Frekvensbanden är 2930-2950 MHz, 5470-5480 MHz samt 9280-9300 MHz. Utstrålad effekt < 1W. Rundstrålande 360°. Nominell räckvidd 5-20 M (huvudsakligen beroende av antennhöjd, mottagare och sändare).


Symbol racon.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Symbol kassfr.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Vantskruv.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg KanalSymbol.jpg Livet.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Racon monterad på räcket till altanen på fyren Jägarören. Foto Lars Gardfors 2018.
Malörens fyr utrustad med racon och solpanel. Foto Esbjörn Hillberg 2014.
Landsorts Bredgrund, ett populärt tillhåll för "pruttande" skarv. Den vita tingesten snett ovanför lanterninen är en racon. I bakgrunden Landsort. Foto Jan Hopfinger 2014.
Racon placerad på helikopterplattan på en utsjöfyr. Foto från 2015.
Revengegrundet idag med racon och Nautofon (ej längre i bruk). Foto Bengt E Nyman 2015.


Utveckling

I slutet på 1960-talet gjordes det i Sverige första försöket med racon.

En prototyp tillverkad av SATT monterades på Revengegrundets fyr utanför Sandhamn i Stockholms skärgård.

Den bestod av antenn försedd med vandringsvågrör (TWT-förstärkare), en 50 meter fördröjningsledning (vågledare) samt cirkulator.

Genom återkopplingen erhölls en förstärkt signal med samma frekvens. Livslängden på förstärkarröret var dock begränsad.

1969-1970 installerade Sjöfartsverket cirka 40 raconer, främst på angöringsfyrar. Konstruktionen var engelsk.

  • Den kallades "slow-sweep-racon".
  • Den hade begränsningen att de endast arbetade på 3 cm-bandet och gav radarsvar bara en gång var annan minut.

På mitten av 1970-talet tog SATT fram konstruktionen "fast-sweep-racon", som provades på fyrarna Trubaduren och Hätteberget på västkusten.

  • Signalen kunde inte kodas och räckvidden var begränsad.

1980 kom Ericsson med nykonstruktionen Ericon, som Sjöfartsverket framgångsrikt monterat i mer är 90 fyrar.

  • Ericon fungerar både för 3 cm och 10 cm-banden.
  • Effektförbrukningen i de nyare modellerna är 0,5 W, vilket möjliggör att de strömförsörjs från solpanel eller batteri.
  • Konstruktionen "frequency agile" har en mottagare som snabbt bestämmer den inkomna signalens frekvens, styr den egna sändaren till samma frekvens och sänder ut en kodad signal, vilken görs synlig på navigatörens radarskärm.
  • Med denna konstruktion kan man identifiera och särskilja fyrar, markera bropassager, girpunkter och enslinjer, låga stränder och bojar.

Ny generation 2014

Saab i Växjö utvecklade tekniken till att bli mindre, mer strömsnål och "intelligentare". Med det menas, att oberoende av vald skala på navigatörens radarskärm tar "strecken" från raconen lika mycket "plats". Eventuella fartyg eller mindre öar skyms då inte under det konstgjorda radarekot.

Sjöfartsverket avser att byta ut 85 stycken äldre i en takt av 10 per år.

2014 byttes den på Almagrundet kassunfyr som den första till det nya

Vänern

1972 installerades på Lurö Röskär den i Vänern första raconen

1973 fick Normansgrundet (c:a 3 M norr Vänersborg) resp Lilla Milskär en dito samt

1975 fick Pålgrunden i Vänern en racon.

Några fyrar med racon

2000 var bland annat följande svenska fyrar utrustade med racon:

Almagrundet kassunfyr, Blenheim (lysboj), Borussiagrund (kassunfyr), Brandskärsflak (kassunfyr), Buskärs Knöte, Dämman kassunfyr, Falsterborev kassunfyr, Farstugrunden (kassunfyr), Finngrunden kassunfyr, Fladen kassunfyr, Flintrännan NO (kassunfyr), Flintrännan SV (kassunfyr), Grundkallen kassunfyr, Gunvorsgrund (kassunfyr), Gustav Dalén kassunfyr, Gåsfeten, Hällgrund (kassunfyr), Hätteberget (kassunfyr), Kullagrund (kassunfyr), Landsorts Bredgrund (kassunfyr), Malören, Morups Tånge, Märketskallen (kassunfyr), Nordvalen (kassunfyr), Norströmsgrund kassunfyr, Nygrån (kassunfyr), Pinhättan (kassunfyr), Pålgrunden (kassunfyr), Remmargrund (kassunfyr), Revengegrundet (kassunfyr), Simpnäsklubb, Stötbotten (kassunfyr), Svartklubben, Svenska Björn (kassunfyr), Svinbådan kassunfyr, Södra Kvarken, Trelleborg kassunfyr, Trubaduren (kassunfyr), Utgrunden kassunfyr, Vasskärsgrund, Väderöbod, Väktaren (kassunfyr), Västra Banken (kassunfyr), Ölands Södra Grund (kassunfyr).


Jfr radar, transponder, radarreflektor, morsefyr, solpanel.