Fotogen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fotogen, en vid rumstemperatur lättflytande vätska som lämpar sig som bränsle för belysning i lampor, lysolja, som bränsle för uppvärmning och som bränsle för vissa förbränningsmotorer.

Fotogen utvinns genom destillation av petroleum (råolja). Den så erhållna kolväteblandningen har kokpunktsintervall cirka 180 - 250 °C. Aromathalten är cirka 20%, resten utgörs av alifatiska kolväten (paraffiner).

Fotogen är vid temperaturer på våra breddgrader en lättflytande vätska till skillnad från rovoljan.

1859 hittades i Pennsylvania, USA, den första råoljekällan som blev kommersiell. Den upptäcktes i staden Titusville den 27 augusti av W A Smith.


F W.jpg

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Fotogenlampa med en veke. Foto Leif Elsby.
Fotogenlampa med 4 vekar. Foto Esbjörn Hillberg.
Fotogenlampa med 4 vekar, en så kallad Carcel-brännare. Foto Esbjörn Hillberg.

Bränsle

Runt 1870 kom fotogen att bli allmänt tillgänglig i vår del av världen. Den kom då också att användas som bränsle i fyrar.

Till att börja med användes fotogen som bränsle i lampor med veke, sk Argandska lampor.

Fotogenen fraktades till fyrplatserna i plåtfat om cirka 160 liter och överfördes där vanligen till cisterner.

Norge

Norge bytte rovolja mot så kallad paraffinolja / skifferolja som lysolja för fyrarna. Övergången skedde på 1870-talet.

1925 hade paraffinolja / skifferolja ersatts av "petroleum" (fotogen) även i de större norska fyrarna.

Tabell

I de svenska fyrarna ersattes rovoljan med fotogen under följande år

År Fyrplats/ fyrskepp


Jfr bränsle, fyrljus, oljelampa, rovolja, sillolja, skifferolja, Argand, Carcel, Lux-ljus, acetylen, dalén-ljus, tändsticka.