Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna, svenskt fyrskepp

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna 1893. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna som Fladen vintern 1922. Arkiv Cornelius Nyström
Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna som Fladen lämnar mars 1922 hamnen i Varberg. Arkiv Cornelius Nyström
Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna efter branden 1924. Foto Lotsverket

Bygget

1888 byggdes hon i stål på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö till en kostnad av 128 005 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement fullt rustad cirka 290 ton. Längd vl cirka 28,2 m. Bredd 6,1 m.
  • För framdrivning var hon utrustad med en 140 hk ångmaskin. Hon hade peke och två master, varav den förliga användes för fyrapparaten.

”Fartyget för på båda masttopparna ballonger, vilka liksom fartyget är rödmålade. På vardera sidan av fartyget står i vita bokstäver KOPPARSTENARNE.”

Lanterninen med fyrapparat var av Stevensons typ tillverkad i England och innehöll 8 oljelampor för rovolja i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninen var uppbyggda runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades. Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö.

Modifieringar

1892 modifierades fartyget.

1900 byggdes hon om i Göteborg. Hon försågs med kommandobrygga, nya nedgångar och ankarspelet flyttades. Spjälballongen flyttades till aktermasten.

  • Masten med lanternin med fotogenlampor ersattes av ett torn med lanternin och altan, som försågs med en fyrapparat med Lux-ljus med paraboliska speglar. De drevs runt med urverk och lod och gav karaktären B (2) R 30 s. Ljusstyrka: 2 300 Hefnerljus. Lyshöjd: 10 m. Lysvidd: 11 M.

Tjänstgöringar

Klick i bilden länkar vidare

1888-1900 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Kopparstenarna.

1901-1924 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Fladen.

1921 Vid grundet Fladen SSV om Nidingen; ungefär ½ min. O från den i sjökortet utmärkta, 7,8 m-klacken av nämnda grund.

Rött fyrskepp med torn och en mast med toppkula samt "FLADEN" i vita bokstäver på båda sidorna.

  • Mistsirén för ånga, givande under tjocka varje minut 4 ljudstötar, vardera av 4 sek. varaktighet, åtskilda av 4 sek. uppehåll. Efter den sista ljudstöten följer ett uppehåll av 32 sek. Om sirénen ej arbetar, signaleras med ringklocka 4 tätt på varandra följande klämtslag c:a var minut. Då från fyrskeppet observeras att fartyg stävar mot grund, avfyras varningsskott.

Olyckan

1924 i april skadades hon allvarligt genom brand och sjönk kort tid senare på sin station. Hon bärgades aldrig.

Fyrskeppet Fladen förstört i explosion. Ur Hvar 8e dag april 1924, no 29.

"En förhärjande explosion inträffade den 6 april på fyrskeppet Fladen i Kattegatt. Det medhavda, alldeles icke stora, krutförrådet sprang, säkerligen genom självantändning, i luften. Den ombordvarande fyrmästare, O.J. Holmström fick ena benet avslitet, medan besättningen i övrigt undslapp tämligen oskadad. Fyrskeppet flammade emellertid genast till ett väldigt bål och personalen hade intet annat att göra än att lämna inventarier, kläder och andra ägodelar i sticket och genast stiga i en livbåt. Efter en ytterst ansträngande rodd i skarp kyla och med den livsfarligt skadade fyrmästaren ombord nådde man fram till Nidingarnas fyrplats, där den första hjälpen lämnades. Av ”Fladen” återstår endast järnskrovet, som tills vidare ligger på sin plats. Olyckan saknar motstycke i de svenska fyrskeppens historia."

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, radiofyr, Gotska Sandön, Kopparstenarna.