Fyrskepp Nr 4 Falsterborev

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 4 Falsterborev, svenskt fyrskepp

Fyrskepp Nr 4 Falsterborev. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Systerfartyget Fyrskepp Nr 3 Grundkallen. Foto Lotsverket

Bygge

1864-1865 byggdes hon i ek och fur på kravell på Karlskrona örlogsvarv till en kostnad av 99 235 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement cirka 168 ton. Längd vl cirka 23,8 m. Bredd 6,3 m. Besättning 6 man.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till två gaffelsegel och två förstagssegel.
  • Hon var systerfartyg till Fyrskepp Nr 3 Grundkallen.

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Fartyget har 2:ne master och för på vardera av dem en spegelapparat, bestående av 12 lampor med paraboliska speglar. Ballongerna på masterna (hissade endast då fartyget ligger på sin fyrskeppsstation), ävensom själva fartyget, är rödmålade. I vita bokstäver är på båda sidor fartygets namn FALSTERBO målat.”

  • Fyrfartyg med 2 fasta spegelfyrar.
  • Fyrapparaterna: vardera 12 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 38 fot (11,3 m).
  • Lysvidd: 14 minuter.

Fyrapparaterna var under dagtid nedsänkta i däckshusen vid för- och aktermast för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninerna med fyrapparaterna var av Stevensons typ tillverkade i England och innehöll 2 lager à 6 rovoljelampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninerna var uppbyggda runt vardera masten och löpte i ett styrspår i denna, då de hissades eller halades. ”Lamporna är så ordnade att ett någorlunda likformigt ljus utgår i alla riktningar mot horisonten. Under disig luft och tjocka klämtas med korta mellantider flera hårda slag på en större klocka.” Denna vägde 170 kg.

Modifieringar

1884 installerades ångpanna för ångmistsirén och vinsch.

1888 genomfor hon en allmän översyn med bland annat mastbyte.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1865-1882 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Falsterborev.

1883-1884 tjänstgjorde hon som Reserv stationerad i Malmö.

1885-1886 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Kalkgrundet.

1887-1909 tjänstgjorde hon som Reserv stationerad i Malmö.

Och sedan

1910 såldes hon.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, tyfon, radiofyr, racon, Jävre-Sandholmen, kolera, pest.