Fyrskepp Nr 9 Diana

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 9 Diana, svenskt fyrskepp. Förutom sin nummerbeteckning var Diana, Sveriges äldsta fyrskepp, dock ej det första. Ursprungligen var hon den kungliga jakten Esplendian.

Den kungliga jakten Esplendian inviger Göta kanal 1832. Hon blev senare Fyrskepp Nr 9 Diana

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Innan hon blev fyrskepp

 • 1782 byggdes hon efter ritningar av af Chapman i ek på Djurgårdsvarvet i Stockholm till en kostnad av 21 231 kr. Deplacement cirka 85 ton. Längd vl cirka 16,7 m. Bredd 5,7 m. Peke, en mast, ett mindre däckshus midskepps, akterspegel. För framdrivning saknade hon maskineri.
 • Hon byggdes på order av Gustav III primärt för att vara en kunglig jakt tillhörig hertig Carl, bror till Gustav III.
  • Hennes namn var då Esplendian. Hon var tillsammans med systerfartyget Amadis ritad av af Chapman. Hon var 56 fot över stäv och försedd med en särdeles hög mast, som var gaffelriggad med storsegel och topp samt bredfock och klyvare. På backen stod ett par mindre nickhakar (skeppskanoner av klenare kaliber). Hemmahamn för den kungliga jakten var Drottningholm i Mälaren.
 • 1788 deltog hon vid slaget vid Hogland i Finska Viken. Slaget mellan den svenska och den ryska flottan blev oavgjort men firades i Sverige som en seger.
 • 1832 deltog hon ombyggd i invigningen av Göta kanal med kung Carl XIV Johan ombord.
  • Hon bogserades då längs kanalen förspänd med en draghäst på vardera strandbanken genom det hurrande och saluterande kungariket.
 • 1835 begav sig kungafamiljen ombord på Esplendian på en badsejour till Strömstad.
  • De furstliga badgästerna var till antalet 8: kronprins Oscar, hans gemål Josephine och hennes 18-årige bror prins Maximilian av Leuchtenberg samt tronföljarparets 5 barn: Carl, Gustaf, Oscar, Eugenie samt August, det äldsta 9 och det yngsta 4 år gammalt.
  • Från Stockholm gick resan via Göta kanal till Trollhättan bogserad av ångfartyget Sleipner, därifrån via Göteborg bogserad av ångaren Götha Elf.
  • Resan fortsatte via Marstrand och Lysekil, varifrån kungafamiljen trötta på sjögång fortsatte med häst och vagn till Strömstad.
 • Som en följd av resan blev fiskeläget Lysekil upphöjt till köping, Strömstad blev en känd badort samt stortjuven Lasse-Maja tre år senare frigiven från Carlstens fästning.
 • 1844 deltog hon i invigningen av Trollhätte kanal, 1844 års led, med kung Oscar I ombord.
  • "Onsdagen den 5 juni 1844 gick kung Oscar I och uppvaktning ombord i den Kungl. Jakten 'Esplendian'. Övriga gäster embarkerade kanalångarna 'Thomas Telford' och 'Daniel Thunberg'. Ångaren 'T. Telford' bogserade 'Esplendian' ut till den nybyggda vågbrytaren mot Vänern, som byggts av Nya Trollhätte Kanalbolag till hamnens skyddande mot vågorna från Vänern. Därefter fortsatte färden … (till Trollhättan). Den Kungl. Jakten 'Esplendian' halades in i den översta av de elva slussarna. Därefter behagade konungen här begiva sig iland. … Med egen hand teckna namnet Oscar, vilket jämte namnet Carl, som HKH Kronprinsen behagade nedanför teckna. …"

Inköp

1868 inköptes Esplendian i utrangerat skick från Kungl. Flottan av Kungl. Lotsverket och döptes om till Diana.

Modifieringar

1875 utbyttes linslyktorna mot "fransk lysningsapparat med fast rött sken".

1880 erhöll hon från fyrskepp Nr 10A Odin en tornbyggnad med lanternin innehållandes fyrapparat med spegel för sideralsken omgiven av von Otters klippapparat, båda tillverkade av firma Lyth i Stockholm. Fyrkaraktär: vitt klipp 2 s.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1870-1871 tjänstgjorde hon som Reserv.

1872-1874 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grepen.

1875-1900 tjänstgjorde hon som Reserv i södra distriktet.

Och sedan

1900 såldes hon för 700 Kr.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr Diana, Esplendian, af Chapman, Djurgårdsvarvet, fyrskepp, sideralsken, fyrkaraktär, Göta kanal, Trollhätte kanal, Carlsten, Lyth, von Otter.