Fyrskepp Nr 14 Svinbådan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 14 Svinbådan, svenskt fyrskepp

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Vintern har satt in på station Sydostbrotten. Ur Minnesalbum 1914-1924
Fyrskepp Nr 14 Svinbådan i Djupvik, Holmsund. Västerbottens museums fotoarkiv.

Bygget

1876-1877 byggdes hon i ek på Dockvarvet vid Beckholmen (Stockholms Varvs AB) till en kostnad av 167 081 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement fullt rustad cirka 300 ton. Längd vl cirka 31,2 m. Bredd 7,2 m. Besättning 8 man.
  • Kort peke och två lika höga master med spjälballong på båda (hissade endast då fartyget låg på sin fyrskeppsstation).
  • Skorsten strax akter om midskepps. Akterkapp. För framdrivning hade hon 65 hk ångmaskineri.

Fartyget har 2:ne master och på vardera en fyrapparat, bestående av 12 lampor med paraboliska speglar, varifrån sprids runtom horisonten ett likformigt fast sken.”

  • Fyrfartyg med 2:ne fasta vita sken.
  • Fyrapparaterna: vardera 12 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 38 fot (11,3 m).
  • Lysvidd: 11 (distans)minuter.

Fyrapparaterna var under dagtid nedsänkta i däckshusen vid för- och aktermasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninerna med fyrapparat var av Stevensons typ tillverkade i England av firma Wilkins i London och innehöll vardera 12 fotogenlampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. De var satta i två lager med 6 lampor i vardera. Lanterninerna var uppbyggda runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då de hissades eller halades.

Mistsignaleringen skedde med ångmistlur, karaktär: "tre ljud av 2 sekunders varaktighet och 2 sekunders uppehåll varje minut". Som reserv fanns en mistsignalklocka (200 kg) uppsatt på backen.

Modifieringar

1884 utbyttes ångmaskineriet mot ett erhållet från lotsångaren Frej. Detta var på 140 hk.

1889 utbyttes spegelljuset mot fyrapparater med lins, linserna tillverkade av Barbier & Cie i Paris. Samtidigt ändrades fyrljuset från vitt, fast sken till rött fast sken. Lysvidd: 9 (distans)minuter.

1894 erhöll hon för tjänsten som fyrskepp vid Sydostbrotten lanterninen från fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten.

1895 utbyttes ångmaskinen mot en som erhölls från chefsångaren Stockholm. Denna var en compoundmaskin på 100 hk.

1927 ersattes den främre masten och installerades ett torn med lanternin och altan.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1877-1893 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svinbådan.

1894-1934 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Sydostbrotten.

1934 såldes hon.

Och sedan

1938 skrotades hon av firma Pettersson och Mattsson, Vätö.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, mistsignal, radiofyr, racon, Lysekil, Norströmsgrund, lots.