Fyrskepp Nr 1 Finngrunden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 1 Finngrunden, svenskt fyrskepp

Ur Olika Typer Af Kongl Lotsverket Tillhörige Fyrfartyg ... 1880

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby

Bygget

1858-1859 byggdes hon i ek och fur på kravell på Karlskrona örlogsvarv till en kostnad av 74 355 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement cirka 160 ton. Längd vl cirka 22,3 m. Bredd 6,0 m. Besättning 7 man.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till segel.
  • Hon var systerfartyg till fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten och till det finska fyrskeppet Qvarken (Snipan).

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Fartyget är av trä, har 2:ne master och för på den främre, som är högst, en spjälballong (hissad endast då fartyget ligger på sin fyrskeppsstation), vilken, liksom hela fartyget, är rödmålad. I stora vita bokstäver står på fartygets båda sidor dess namn FINNGRUNDET.

  • Fyrfartyg med ett fast sken.
  • Fyrapparaten: 8 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 38 fot (11,3 m).
  • Lysvidd: 10 minuter.

Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninen med fyrapparaten var åttakantig, av Stevensons typ tillverkad i England och innehöll 8 lampor för rovolja i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades. ”Lamporna är så ordnade omkring fartygets främre mast, att ett någorlunda likformigt sken visas i alla riktningar av horisonten. Ombord finns en ringklocka, varmed klämtas under disig luft och tjocka.”

Modifieringar

1888 erhöll hon sideralsken. Den förutvarande lanterninen flyttades över till det då nybyggda fyrskepp Nr 6 Svenska Björn.

1894 flyttades ångpannan för ångmistsirénen över till fyrskepp Nr 5 Utgrunden.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1859-1877 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Finngrunden.

1878-1878 tjänstgjorde hon som Reserv.

1879-1887 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Finngrunden.

1888-1892 tjänstgjorde hon som Reserv.

1893-1893 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Sydostbrotten.

1894-1895 tjänstgjorde hon som Reserv.

1896-1897 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Norströmsgrund.

1898-1898 tjänstgjorde hon som Reserv.

1899-1900 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Västra Banken.

Och sedan

1901 såldes fartyget till Stockholms Transport och Bogserings AB.

1928 skrotades fartyget genom sprängning.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, sideralsken, mistsignal, tyfon, Nautofon, bestickföring, lod, utprickning, minut, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, dalén-ljus, radiofyr, racon, Västra Banken, Sydostbrotten, Norströmsgrund.