Bark & Warburg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bark & Warburg, snickerifabrik i Göteborg. Producerade på 1800-och början 1900-talet för den inhemska marknaden och för export. Leverantör till Lotsverket.

Byggnaderna levererades i form av färdiga moduler, prefab. Byggtiden på fyrplatsen förkortades härigenom avsevärt jämfört med traditionellt husbygge. Företaget innehade det så kallade Barks patent för standardiserad tillverkning av träbyggnader, vad vi idag kallar "prefab".


August Bark (1818-1879)
Göteborg karta ritad.jpg

SweFlag.jpg Vantskruv.jpg Maskaron.jpg Symbol fyr.jpg

Göta älv år 1921. Konjunkturen för frakt hade gått i botten. Fartygen låg i väntan på bättre tider. På högra stranden (= södra sidan av älven) ligger Bark & Warburg med fabriksbyggnader och virkeslager. Foto okänd

Företaget var leverantör till Lotsverket under 1800-talet av prefabricerade byggnader i form av bostadshus för 1 - 3 familjer och kombinerade fyr- och bostadshus, förrådsbyggnader m.m.

Fabriken levererade materiel till boningshus, arbetarebostäder, herresäten och offentliga byggnader på många platser i Sverige.

Fabriken hade även framgång i "England, Frankrike, Afrika m. fl. länder och en tid drev fabriken så vittomfattande affärer i Tyskland, att den hade filialkontor i Berlin. Till Tyskland levererades till och med större kaserner åt militären."

Verksamheten

1855 grundade fabrikör August Bark (1818-1879) Sveriges första mekaniska snickerifabrik.

August Bark föddes i Marstrand, där fadern var snickarmästare.
Bark hade under en resa i Amerika studerat användningen av snickerimaskiner.
Han köpte in ett antal amerikanska maskiner för att användas vid det nystartade företaget vid Trädgårdsgatan i nuvarande centrala Göteborg.

1857 utvidgades rörelsen genom kompanjonskap med snickarmästare G S Warburg (1814-1872) under firma Bark & Warburg.

Warburgs förfäder hade invandrat till Sverige via Marstrand under den tid då Marstrand var "porto franco", se Carlsten.

1862 flyttades verksamheten till en nyinköpt tomt vid Första Långgatan (dåvarande Smala Vägen) vid hamnen.

Den växande staden Göteborg behövde den central belägna marken vid Trädgårdsgatan.

1863 fick Bark sitt patent på husbyggnader

I början av 1870-talet fick Bark patent på maskiner för tillverkning av vagnshjul.

Vid mitten av 1870-talet hade fabriken

  • 200 anställda och
  • två ångmaskiner om tillsammans 150 hästkrafter för att alstra kraft till snickerimaskinerna.

1872 tillfördes det växande företaget mer kapital och ombildades till aktiebolag, Bark & Warburgs AB.

Aktiekapitalet utgjordes då av 300 000 rdr rmt för att 1874 ha ökat till 500 000 rdr rmt.

1888 inköptes tomt och anläggningar vid Första Långgatan av Göteborgs stad.

  • Företaget upplöstes och nybildades genast under namnet Bark & Warburgs Förnyade AB. Aktiekapital 600 000 kr.
  • Verksamheten förlades längre västerut vid Göta älv, där man köpte in hamnegendomen Majviken.

1911, den 15 februari, ödelade en våldsam brand fabriken och större delen av virkeslagret.

  • För att in få friskt kapital såldes tomten till staden och företaget arrenderade tillbaka marken på 20 år.

1912 kom verksamheten igång i den återuppförda fabriken.

  • Under en kortare mellantid hade verksamheten förlagts till inhyrd lokal vid Tingstad på Hisingen.

1929 var bolagets aktiekapital och fonder värda sammanlagt 2 307 000 kr.

Vid Majviken skedde fortfarande tillverkning och export av snickerier, sågade och hyvlade bräder

Tillverkat och levererat till Lotsverket

Bark & Warburg tillverkade ett flertal monteringsfärdiga bonings- och andra hus i trä för fyrplatserna. Bland annat:


Ritning för typfyr, fyrkur i trä. Källa Lotsverket.
  • 1883 levererade man 17 fyrkurar i trä med tillhörande förrådsbodar till Lotsverket.
Fyrkurarna var avsedda som ledfyrar och försedda med lanternin för fyrapparat monterad utanpå ena gaveln.
Somliga var monterade på höga fötter och kallades då bockfyr


Jfr tillverkare, ovanstående namn på fyrplats, Carlsten (Marstrand), Lotsverket, bockfyr.