Segerstad

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Segerstad, svensk f.d. bemannad fyrplats på Ölands ostkust, Mellersta Östersjön. Bemannad 1883-1967.

På Ölands sydöstra kust. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1961).
Segerstad karta ritad.jpg
LFl(3) 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Segerstad. Foto Esbjörn Hillberg.
Segerstad linsen. Foto Esbjörn Hillberg.
Segerstad. Foto Esbjörn Hillberg.
Segerstad översvämmat 1925. Foto Lotsverket.
Segerstad. Vykort.
Segerstad i dimma. Foto SBj.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
551500 C 7274 N 56 22, O 16 34 LFl(3) WRG 20s 12,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1883 1883 1967 1967 22 21


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Segerstads fyr. Belägen på Ölands ostkust. Segerstads församling av Kalmar län.

Segerstads fyr är systerfyr (dock olika material) till Smygehuk, ock liksom den byggd åren 1882 - 1883 av fyringenjör (sedermera överfyringenjör) J. Höijer. Fyrens byggande föranleddes av en mängd strandningar, som den tiden förekom på Ölandskusten, och förtjänsten av fyrens tillkomst är i hög grad dåvarande kyrkoherden i Segerstad C. E. Sandgrens. I upprepade framställningar till myndigheterna yrkade han ivrigt på uppförandet av en fyr på den något norr om den nuvarande fyrplatsen belägna Örnholmen, vilken holme numera är sammanvuxen med fastlandet. Gästgivare Jöns Olsson - en i hög ålder bortgången hedersman - som hade stort inflytande i socknen, övertygade emellertid fyringenjören om att rätta platsen för fyren var på 'näset', ej blott på den grund att denna plats endast 1,600 meter från närmaste by skulle bli bekvämare som bostadsort för fyrfolket än Örnholmen, utan emedan näset skjuter längre ut i sjön och således en fyr där skulle vara sjöfarande till större gagn. Där uppfördes också fyren och tändes första gången den 8 augusti 1883.

Den nya fyrens första personal togs från fyrskeppet Utgrunden, vars fyrvaktare, Hansson, blev fyrmästare och fyrbiträdet P. Olsson fyrvaktare.

Fyren visade från början rött sken med jämna blänkar. Ljuskällan var en fotogenlampa. Strandningarna minskades just ej genom fyrens tillkomst, varför den år 1908 ändrades till vitt sken med tregruppsblänkar och samtidigt avskärmades så att den lyser med rött sken över grunden. Strandningarna i fyrens närhet har så gott som upphört, och även strandningarna på det farliga Össbygrundet 6 distansminuter sydligare är numera sällsynta.

Rätt till fiske utanför fyrplatsen äger personalen enligt köpekontraktet i likhet med byalagets övriga medlemmar. Ålfisket, bedrivet med ryssjor, är huvudfisket. Straxt norr om fyrplatsen är en anläggning för detta fiske, en 500 meter lång bro ut mot sjön, som ägs av en andelsförening. Övriga förekommande fiskslag är strömming, flundror och torsk och de kan fiskas året runt. Avsättningsmöjligheterna är emellertid miserabla.

Sjöfågeljakten är obetydlig. Änder finns, men för att komma åt dem måste jakträtt arrenderas. Samma är förhållandet med harjakten.

Närmaste järnvägsstation är 2 1/2 kilometer från fyrplatsen. Två tåg dagligen i varje riktning. Till Kalmar tar resan inklusive ångbåtsfärden omkring 3 timmar.

Post erhålles dagligen och avhämtas vid järnvägsstationen.

Bostäderna består av tre rum och kök för fyrmästaren samt två rum och kök för fyrvaktaren, allt jämte nödiga ekonomihus. Till fyrplatsen hör en väl uppvuxen trädgård.

- * -

Nyårsdagen 1920 upptäcktes i dagningen masterna av ett fartyg i närheten av landgrundspricken. Det förolyckade fartyget befanns sedermera vara engelska bevärade trålaren Catspaw. Av besättningen återfanns 14 man, officerare, underofficerare och manskap och de ligger nu begravna på Segerstads kyrkogård."

Fyrplatsen

1882-1883 anlades fyrplatsen. Tornet i kalksten och cementrappning byggdes cirka 22 m högt i form av en något avsmalnande cylinder. Lanterninen försågs med fotogenlampa med veke och 3:e ordningens lins.

 • Bostäderna består av tre rum och kök för fyrmästare samt två rum och kök för fyrvaktare. Boningshus och uthus tillverkades av snickerifabrik Bark & Warburg. Torn och byggnader ritade av J Höjer.
 • Linsen av 3:e ordningen (1000 mm Ø) var en dioptrisk planlins med 16 fack à 22,5°, med krona (11 ringar) och krans (5 ringar). Linsen var omgående och lagrad på 8 metallrullar. Linsen drevs med urverk och lod, lodvikt 84 kg.

1892 byggdes en fotogenbod.

Lux-ljus

1908 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus samtidigt som linsen ändrades så att 7 fack togs bort.

 • Linserna i de 9 återstående facken spreds ut i grupper om 3 i form av hörnen i en triangel.
 • De tre mellanrummen täcktes med ogenomskinligt material.
 • Det omgående linssystemet gav karaktären tre blixtsken var 15:e sekund.
 • Färgat glas anordnades så att fyren lyste med röd sektor över grunden.
 • Fyrkaraktär: Bx(3) W 15s 21M. Ljus: c:a 0,7 sek. Mörker: c:a 2,1 sek. Ljus: c:a 0,7 sek. Mörker: c:a 2,1 sek. Ljus: c:a 0,7 sek. Mörker: c:a 8,7 sek.
 • Vitt, runt, 22 m högt stentorn.
 • Fyren belyser med blixtsken följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns
Rött från land 206
Vitt 206 8
Rött 8 mot land
 • På gränsen mellan de vita och röda skenen förekomma inom den vita sektorn osäkerhetsvinklar, i vilka varje blänk synes successivt vit och röd.

Dalén-ljus

1927 utbyttes Lux-ljuset mot dalén-ljus.

1967 elektrifierades fyren med dalén-ljus som reserv.

 • Linsen byttes till en 4:e ordningens lins (500 mm Ø).
 • Fyren automatiserades.

Avbemanning och personal

1967 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Segerstad.

Och sedan

1968 var tornet 22 m högt och målat vitt. Lins av 4:e ordningens (500 mm Ø). Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

 • Optisk karaktär: B(3) WRG 20 s 14 M. (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 7,5). Ljusstyrka: W 26 000 cd,

R 7 000 cd, G 3 600 cd.

Sedan 1967 har fyrplatsen varit sommarbostad i olika ägo. Sjöfartsverket äger fyren.

1993 såldes tomt med byggnader till privatperson, Christian Cederroth. Sjöfartsverket äger fyren.

Nuvarande optik: 4:e ordningens (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 180° + öppen 180°. 60W och 10W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Landkabel, batterier.

Nuvarande karaktär: LFl(3) WRG 20s 12,5M. Lyshöjd: 21,0 m.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm.
Klass Fyrplats klass: III. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 3:e ordning. Vitt 22 m högt fyrtorn av betong. Fyren anlagd år 1883.
Läge och natur På Ölands ostkust. Planteringsland
Bostäder Fm 3 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn. Långgrund strand, endast flatbottnade båtar kunna användas.
Kommunikationer 2,5 km till järnvägsstation. Dålig väg, särskilt höst och vinter.
Postanstalt Ölands Segerstad. Väg dit: 2,5 km.
Handelsbod Ölands Segerstad. Väg dit: 2 km.
Skola Folkskola 3 km från fyrplatsen.
Övrigt Höst och vinter står "vägen" ofta under vatten. Besvärligt för barn i skolåldern.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Övernattning erbjuds i en av fyrvaktarhusets båda lägenheter. Beroende på årstid kan enstaka av 8 bäddar hyras, alternativt hela lägenheten. Viss caféverksamhet bedrives. Plats bokas via 0485-664062, 0709-666450, info www.segerstadsfyr.se Anläggningens gäster kan efter överenskommelse beredas möjlighet att besöka fyren som normalt ej är öppen för allmänheten.
Ägare SjöV äger fyren och Christian Cederroth äger husen och tomten
Kontaktperson Christian Cederroth 0709-666450 (biltrafik se hemsida + Facebook). Sjöfartsverket norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Bilväg brofästet Öland - Segerstad c:a 45 km. Kör söderut på ostkusten till Segerstad. Avtagsväg till fyren i norra utkanten av samhället. Avtagsvägen till fyren är c:a 1,5 km lång och f.n. rätt dålig utan mötes- eller vändplatser. Förhoppningsvis skall den rustas upp under 2007.
Övrigt Fyren tändes första gången 25 augusti 1883. År 1908 installerades luxljus och samtidigt byggde man om linsen så att 9 fack återstod vilka placerades gruppvis 3, 3 och 3 med lika avstånd och skärmar mellan grupperna. Linssystemet roterade och visade 3 tätt på varandra följande blixtar var 15 sek. Ljusstyrkan höjdes från 1.970 Heffnerljus till 22.000. År 1927 installerades Dalénljus med 24 gasbehållare, linsens krona borttogs och linsens rotation drevs av Daléngasblandaren. Före år 1915 var tornet gråmålat.

Amiralskeppet St. Kronan välte, exploderade och sjönk år 1676 NNO om Segerstad utan att ha deltagit i slaget mot danskarna vid Ölands Södra Udde. Många fartyg har strandat vid den låga grunda kusten. En livräddningsstation utrustad med livbåt byggdes redan 1860, innan fyrens tillkomst, vid Gräsgård ca 5 km söder om Segerstads fyrplats.

Fyrträdgården är ett stort fågelparadis och räknas som ett av Sveriges främsta fågellokaler. Förutom fågelkurser arrangeras fyr-, fågel- och naturguidningar.

Skydd enligt lag ej

Öland

Klicka här för att se fyrarna på Öland.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Öland, Bark & Warburg, fyroptik, Lux-ljus, dalén-ljus, Kapelludden