Ven

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ven (västra fyren), svensk ö och f.d. bemannad fyrplats på Vens NV udde, Öresund. Bemannad 1871-1968.

På Vens nordvästra udde. 
* På samma ö, på NO udden, låg den f.d bemannade fyrplatsen Haken. 

Ven1872Strip.jpg

Ven enligt Beskrifning 1872.


Öresund karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Ven västra (nya fyren) 2016. Foto Allan Lundström.
Ven västra (gamla fyren) 2016. Foto Allan Lundström.
Ven västra. Foto Esbjörn Hillberg.
Vens fyr 1871-1968. Figur Leif Elsby.
Vens fyrplats 1892. Foto Lotsverket.
Vens fyrplats 1892. Foto Lotsverket.
Ven västra fyren. Foto Lotsverket.
Ven västra fyren. Vykort.
Ven västra fyren 1923. Foto Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Vens västra fyr. Belägen på nordvästra udden av ön Ven i Öresund. Postadress: S:t Ibb. Telegramadress: Rt. Ven 7.

Fyren byggdes år 1871 och består liksom Hakens fyr av ett med bostadshuset sammanbyggt lågt torn."

Fyren tändes

WGS-84 Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,0. Sv. Nr. 698700. Int. Nr. C1928

1871 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus med vid ena gaveln sammanbyggt åttakantigt torn med lanternin innehållandes 4:e ordningens lins. Tillverkat av snickerifabriken Bark & Warburg. Ritat av L Fr Lindberg.

  • (1869 hade ett nästan identiskt kombinerat fyr och boningshus uppförts på Hanö.)
  • Fyren är ostvart till 330 grad skymd, till varning för Landskronagrunden.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,5.

  • Fyrapparaten: 4:de ordningens lins-.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 100 fot (30 m).
  • Fyrtornet: av trä, inneslutet i boningshuset
  • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 70 fot (21 m).
  • Lysfält: från O t N över N och V till S t O 1/2 O.

Fyren är belägen nära nordvästra udden av ön Ven, och är anbringad i ett med västra gaveln på fyrbetjäningens boningshus sammanbyggt torn. Fyrapparaten utgörs av en omgående linsapparat, vilken inom var 10:de sekund visar en vit blänk av 2 till 3 sekunders varaktighet. Boningshuset är rödmålat, men tornets fristående del vit. Fartyg, som sydvart om fyren håller denna i sikte, det vill säga icke passera öster om begränsningslinjen S t O 1/2 O, går fria för såväl alla Landskronagrunden, som grunden utanför Barsebäcks udde. Yttersta ändan av det från öns nordvästra udde utskjutande rev är utmärkt med en större prick med rött topptecken. Fyrinrättningen anbringades 1871, och den 1 november samma år tändes fyren första gången.”

1884 utfördes arbete med strandskoning för att förhindra stranderosionen.

Flyttning

1901 flyttades fyren cirka 100 m längre in mot land för att undgå rasrisk.

1902 byggdes ett fotogenförråd.

1911 uppfördes mistsirén med maskinhus samt återuppfördes det från Kråksundsgap på Västkusten nedmonterade fyr och boningshuset. Det blev åter bostad för fyrmästaren.

  • Mistsirén för komprimerad luft giver under tjocka en ljudstöt av 4 sekunders varaktighet varje minut.

1922 utfördes ånyo arbete med strandskoningen.

1938 elektrifierades ön Ven.

1939 elektrifierades fyrplatsen.

Avbemanning och personal

1968 var fyrtornet 12 m högt, målat vitt, vid gaveln av rött bostadshus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ven

Och sedan

1968 byggdes ett nytt i betong 8,5 m högt fyrtorn. Ven (västra, nya fyren)

WGS-84 Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,0. Sv. Nr. 698700. Int. Nr. C1928

199? upphörde mistsignaleringen.

2000 var tornet 8,5 m högt, målat vitt med rött bälte.

Nuvarande karaktär (nya fyren): LFl WRG 10s 16,5M. Lyshöjd: 24,0 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 4:e ordningen. Elektriskt driven mistsirén för tryckluft. 1 st. 7 hkr. elmotor. I reserv 1 st. 7 hkr. Bolinder-motor. Vitt 12 m högt fyrtorn vid gavel av bostadshuset. Fyrplatsen anlagd år 1871.
Läge och natur På öns västra sida. Vackert läge. Fyrområdet omfattar 4650 kvm odlingsjord och trädgård med fruktträd och bärbuskar.
Bostäder Fm 2 rum och kök jämte 1 vindsrum utan eldstad. Fv 2 rum och kök, det ena rummet vindsrum. Fb 1 rum och kök. El. ljus i bostäderna, för övrigt inga bekvämligheter. Anslag beviljat för bostadsförbättring.
Kommunikationer Närmaste hamn är Kyrkbacken, väg dit 15 min gångtid. Båtförbindelse med Landskrona en gång i veckan. Från östra hamnen, Bäckviken, daglig förbindelse med Landskrona. Till Bäckviken c:a 5 km.
Postanstalt C:a 3 km från fyrplatsen. Posten hämtas dagligen.
Handelsbod Till närmaste handelsbod 15 min. gångtid.
Skola Folkskola 2,5 km från fyrplatsen.

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Fyr 76 Hven

På grund af Lotsdirektörens förslag om uppförandet af en fyr på Hvens nordvästra udde, med anledning af den stora trafik som råder i Öresund mellan Hven och Danska landet, hemstälde Sjöförvaltningen år 1871 hos Kungl. Maj;t om ett anslag af 26.600 Rdr till uppförande af denna fyr. Detta bifölls af Kungl. Maj:t i skrifvelse af den 13 Januari 1871.

Fyrbyggnaden består af ett med boningshuset sammanbygdt torn, som uppsattes år 1871. Fyrapparaten, 4:e ordningens lins visande en hvit blänk hvar 10:e sekund, består af 6 linsfack, innehållande krona, trumma och krans, ett urverk samt lampa med föränderlig nivå för fotogen och 2 vekar.

Hela fyranläggningen kostade 27.331 Rdr.

År 1888 uppsattes i fyren ny lampa med föränderlig nivå för fotogen och 2 vekar med större diameter och var då fyrens ljusstyrka 5000 Häfnerljus.

År 1894 ändrades fyrapparatens omloppstid så att den nu visar en hvit blänk hvar 30:e sekund.

På grund af befaratd jordras flyttades fyren år 1901 hundra meter in på land.

Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1929 insattes kullager i linsens rotationslagring. Kostnaden därför uppgick till 295 kronor.

År 1933 utbyttes fotogenlampan mot Primus fotogenglödljus, varvid fyrens ljusstyrka ökades till15000 hefnerljus. Kostnaden för ändringen uppgick till 293 kronor.

År 1939 infördes elektriskt ljus såsom ljuskälla, varvid ljusstyrkan ökades till 20000 hefnerljus.

År 1912 anordnades mistsignalering medelst en motordriven sirén för komprimerad luft med en mistsignaleringskaraktär av ett ljud av 4 sek. varaktighet var minut. Mistsignaleringen trädde i verksamhet den 1/7.

Fyrar på Ven

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, Lotsverket, linsfyr, tindrande sken, mistsignal, Hanö, Kråksundsgap, Bark & Warburg