Svangen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svangen, f.d. bemannad ledfyr och fyrplats i skärgården strax S om Kosterfjorden, Skagerack, Västerhavet. Bemannad 1889-1917.

Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. Fyren leder i södra infarten till Kosterfjorden. Den "gamla" f.d. bemannade fyren är släckt och ersatt av nuvarande.
Koster karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Svangen fyr och boningshus. Foto JA.
Svangen. Foto JA 2003.
Svangen. Foto JA 2003.
Svangen år 1919, fyr 1 och 2. Arkiv Vänersborgs museum.
Svangen fyr och boningshus. Foto Lotsverket 1891.
Svangen fyr och hus. Foto Lotsverket 1891.
Svangen nya AGA-fyren anläggs. Foto Lotsverket 1923.
Svangen från syd med nya och gamla fyren. Foto Leif Elsby cirka 1975.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
861700 C 0306 N 58 48, O 11 07 (släckt) 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1889 1983 1917 1917 ca 4 21,5


Fyren tändes

Ledfyr med tre vita sektorer. Insegling från Väderöarna, från södra delen av Kosterarkipelagen respektive för Kosterrännan.

1889 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr- och boningshus med på långsidan mot sjön bakom fönsterrad placerad linsapparat av 4:e ordningen. Ett mindre förrådshus, dass samt en fristående källare. Alla byggnader utom källaren tillverkades av snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Fyrhuset målades rött medan större delen av väggen med fönsterraden målades vit.

  • 1 november tändes fyren första gången.

Original optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 2 fack á 90° med katadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar) samt 2 fack á 90° katoptrisk reflektor (9 prismor), von Otters klippapparat med 105 persienner, urverk och lod (vikt 98,6 kg), tvåvekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta.

1891 gjordes försök att i graniten borra en brunn för vatten, men ledde ej till lyckat resultat.

1911 installerades lux-ljus.

Lotsbarnskola

1895 hade Svangen lotsbarnskola. Lärare: Mathilda Simonsson

  • 1895 Mathilda Simonsson, 74 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn.

1896 upphörde Svangens lotsbarnskola. Barnen gick sedan i den allmänna folkskolan.

Ny fyr

1917 ersattes fyren av en strax framför denna uppförd fyrkur försedd med AGA-ljus med klippventil och solventil.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 25 40
Vitt 40 52
Rött 52 70
Grönt 70 88
Vitt 88 90
Rött 90 98
Grönt 98 107
Vitt 107 108,5
Rött 108,5 135
Grönt 135 166
Vitt 166 169
Rött 169 180
Rött oförstärkt 180 205
Vitt skenet leder mellan 205 340
Rött oförstärkt 340 360
Rött 360 25
  • Det första vita skenet leder mellan grunden N Speran och Persgrunden, det andra vita mellan 8-metersgrundet och S Bragelflaget, det tredje vita skenet leder mellan Sv. Kalvhättegrundet och Kalvbrottet samt det fjärde vita skenet mellan Tegelskär och Käbblingarna i Kosterfjorden.

Avbemanning och personal

1917 Den nya fyren fordrade inte daglig tillsyn. Fyrplatsen avbemannades. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Svangen

Och sedan

1923 ersattes fyrkuren av en alldeles bredvid uppförd tolvkantig fyrkur i järn, uppförd på låg betongsockel.

På 1950-talet såldes husen till privatperson.

1968 var (nya) fyren en vit fyrkur.

1974 fick fyren elektriskt ljus. Ljusstyrkan ökade. Sjökabel.

  • Optisk karaktär: Bx WRG 3s 16,5 M. Lyshöjd: 21,5 m.

1983 ersattes fyrkuren av nuvarande rund fyrkur i plast och aluminium.

Nuvarande karaktär gamla f.d. bemannade fyren: (släckt)

Nuvarande optik (nya fyren): 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 270° + 90°, (LLGA-500). 1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier

Nuvarande karaktär (nya fyren): Fl WRG 3s 16,5 M. Lyshöjd: 21,5 m.

Hur man levde

Klicka här för artikel om livet på Svangen, som tidigare har publicerats i Svenska Fyrsällskapets tidning Blänket i serien "... som inte längre finns"

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda 1950 och privatägda.
Ägare SjöV äger den moderna fyren, alla hus och brygga privatägda, ön är kronoholme.
Kontaktperson Nya fyren Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Ön är belägen drygt 1M väster om Resö eller ca 2M NNV om Havstensund.
Övrigt Då fyrarna på Nordkoster syntes dåligt på grund av sitt höga läge anlades slutligen som hjälp en fyrplats på Svangen som tändes 1 november 1889 efter att man hade diskuterat frågan ända sedan 1860-talet. Det kombinerade fyr-och bostadshuset av trä var rödmålat och fick en stor utbyggnad av takvåningen (total höjd 9,5 m) där det fanns ett fyrrum med en lång fönsterrad mot havet. Fönsterradsväggen på huset var vitmålat och lågans h.ö.h. 23,5 m. År 1911 installerades lux-ljus.

År 1917 byggdes, som ersättare för den första fyren, en åttakantig vitmålad fyr av betong och järn vari man monterade den gamla linsen och AGA-ljus (förbrukning pilotlåga 0,4 l/tim + drift 3 l/tim). Fyrljusets höjd sänktes då med 2 meter.

År 1923 ersattes denna fyr av en tolvkantig vitmålad fyrkur av järn som byggdes på ett nytt vitmålat betongfundament i närheten av 1917 års fyr. De 2 facken med katoptriska reflektorn på den gamla linsen togs bort, linsen vändes upp och ner och installerades i den nya fyren tillsammans med Dalén-ljus (förbrukning pilotlåga 0,4 l/tim + drift 7,2 l/tim). Nuvarande fyrkur av aluminium monterades 1983 på samma plats som fyren från 1923.

Skydd enligt lag Ej, men fyrplatsen ingår i Tanums kommuns kulturminnesvårdsprogram

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Strömstadsleden

Klicka här för att se fyrarna i Strömstadsleden.


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, svenskt fyrväsende, Nordkoster, Ursholmen, ledfyr, klippapparat, Dalén-ljus, livet