Bokö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Bokö, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i leden Södertälje- Sävsundet, Norra Östersjön. Bemannad 1867-1892

Sävösundsleden. Fyren är placerad SO om farleden. V om fyren är leden trång. Syftet med fyren var att vara till ledning för fartyg som passerade öppningen till Bråviken, för trafik till Arkö eller Göta kanal. Samtidigt byggdes Femörehuvud och Ledskär för ledning till Södertälje kanal.
Landsort karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Bokö. Foto Åke Olofsson 1996
Bokö 1924. Foto Lotsverket
Bokö. Foto Esbjörn Hillberg
Bokö linsen. Foto E Hillberg
Bokö. Foto DE
Samma ritning användes för Måsknuv, Näskubben, Bokö, Ledskär och Femörehuvud fyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Bokö. Foto Esbjörn Hillberg
Bokö 1905. Foto Lotsverket
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
430400 C 6720 N 58 51, O 17 36 Iso WRG 4 s 6,2 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1867 1892 1941 1892 4,8


Fyren tändes

1867 anlades fyrplatsen på Bokö utanför Trosa. Huvudbyggnaden ritades av G E Höjer och tillverkades på snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg. På ena långsidan uppsattes en fyrlykta med sideralsken.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken uti inomskärsleden genom Södermanlands skärgård från Södertälje till Bråviken. Lat. N 58° 51’,2. Long. O 17° 36’,5. Bokö fyr tjänar till ledning för fartyg, som passerat Gålöfjärden och vill ingå i sundet vid Bokö m fl öar. På fyrvaktarehuset, som ligger på en holme söder om farleden, är fyrlyktan anbringad på östra långsidan. Fyren lyser i riktningar från NNO över NO till O. Huset har på östra sidan ett vitt mittfält, men är i övrigt rödmålat.”

Bokö, Ledskär och Femörehuvud ”fyrar, vilka är försedda med spegelapparat, hålls tända från solens nedgång till dess uppgång, så länge is ej hindrar sjöfarten i näraliggande farleder. Fyrarna anbringades 1867 och tändes första gången på hösten samma år.”

1889 utbyttes spegeln för sideralsken med oljelampa mot lins och fotogenlampa med veke.

1892 ersattes fyren med en rund fyrkur av järnplåt, placerad strax nedanför huset.

  • Den nya fyren var försedd med en linsapparat av 6:e ordningen.
  • Det gamla boningshuset flyttades till Alen där det ersatte det tidigare fyr- och boningshuset.

Avbemanning och personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Bokö

Och sedan

1941 försågs fyren med lins av 6:e ordningen (300 mm Ø) och AGA-ljus.

1985 var den vita fyrkuren försedd med AGA-ljus.

  • Optisk karaktär: K WRG 4 s 5,6 M. Ljusstyrka W 120 cd, R 32 cd och G 16 cd.

199? försågs fyren med solpaneldrift.

2000 var fyren en vit fyrkur.

Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins (90° lins + 45° öppen + 90° lins + 135° skärm), (LLSL-300), 2x5W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell

Nuvarande karaktär: Iso WRG 4 s 6,2 M. Lyshöjd: 4,8 m.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Flyttade men ett nytt hus uppfört 1906 finns på samma grund,ägare Jan och Ingrid Blick, 0705-551559.
Ägare SjöV nya fyren
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren är belägen på en ö utanför Trosa. Närmaste plats på fastlandet är Gillbergsvik söder om Trosa.
Övrigt År 1867 byggdes tre i stort sett identiska fyrar på Femörehuvud, Bokö och Ledskär för inomskärsleden mellan Södertälje och Bråviken. Alla bestod av ett rött fyrvaktarhus i trä med ett brett vertikalt vitt fält på långsidan på vilken det fanns en fyrlykteutbyggnad vari en sideralskensspegelapparat med fotogenlampa var monterad.

År 1889 monterades en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 90° med envekig fotogenlampa (förbrukning 7,0 cl/tim) föränderlig bränsleyta, ljusstyrka 40 Heffnerljus in i Bokö fyr. Fyren släcktes sedan år 1892 och ersattes av en rund fyrkur av järn belägen strax utanför fyrvaktarhuset. Den nya fyren övertog 6:e ordn linsen från den släckta fyren och utrustades med Lyths envekiga fotogenlampa för kontinuerlig förbränning. Samma år 1892 avbemannades fyren och fyrvaktarhuset fyttades till Alens fyrplats.

År 1925 inmonterades en rotator. År 1941 installerades AGA-ljus med klippapparat KMD-130 (förbrukning pilotlåga 0,4 l/tim + drift 3,0 l/tim) och solventil. Trumlinsen behölls men byggdes om till lins 90° + skärm 45° + lins 90° + mörkt 135°.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 2008, fyrkuren från 1892

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Sävösundsleden

Här finns fyrarna:


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, mistklocka, Landsort