Fredagsholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fredagsholmen, svensk obemannad ledfyr, Skagerack

Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. 250 m O om farleden.
Erholmen karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Fredagsholmen 2017. Foto Leif Elsby
Fredagsholmen. Foto FH
Fredagsholmen nya fyr och gamla den gamla, 1942. Foto Lotsverket
Fredagsholmen 1940, före den nya fyren. Målat av sign. Jon-And. Foto Jennie Thalenius
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 58° 11,2. Long. E 11° 25,3. Sv. Nr. 824700. Int. Nr. C0404

1883 anlades fyrplatsen. Veklampa, åtta-dagarslykta.

Enligt "Lots-Styrelsens underdåniga berättelse för år 1883": På Fredagsholmen, belägen sydost om Islandsbergs fyr vid inloppet till Ellelösfjorden har blivit uppförd en fyr, som visar fast rött sken från N 32° V till N 41° V, fast vitt sken från N 41° V till N 48° V, fast rött sken från S 10° O till S 45° O, fast vitt sken från S 45° O till S 60° O.

Förstnämnda vita vinkel utvisar farleden emellan grunden Saltskva och Norrman, den andra leden till ankarsättning på Ellelösfjorden.

Fyrlågan, som brinner på en höjd över vattenytan av 3,7 m, tändes första gången den 7 sistlidne November och skall varje år hållas lysande under samma tider, som för Krona större fyrar i allmänhet är föreskrivna."

1917 ersattes veklampan med automatiskt AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 8M. Lyshöjd 3,7 m. Vitt fyrhus.

1942 byggdes fyren om. Fyrhuset i trä ersattes av en vit fyrkur i plåt ståenden på en sockel av betong. Fyren omskärmades och fick nya lysvinklar. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 5,8M. Lyshöjd 5,5 m. Vit fyrkur

Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

Nuvarande utseende: Vit fyrkur med rött tak

Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 5,4M. Lyshöjd: 5,5 m

Teknik

Fyren var från början utrustad med en så kallad åtta-dagarslykta. Det var en sorts fotogenlampa. Den var tänd dygnet runt. Den hade en bränslebehållare stor nog att räcka i åtta dagar. Bränslet bestod av så kallad gasolja, den tidens fotogen.

Huset var av den tidens standardmodell. Det var tillverkat i trä på snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Det kom som "prefab" till fyrplatsen och monterades på kort tid. De tillverkades i ett större antal. 1883 levererade man 17 sådana fyrkurar i trä med tillhörande förrådsbodar till Lotsverket. Under perioden 1882-1886 anlade Lotsverket inte mindre än 88 sådana ledfyrar.

Sektorerna bildades med hjälp av skivor av färgat glas monterade på ställningar som satt fast i burspråket eller i berget utanför fyrhuset. Den ledande sektorn med vitt ljus bildades av glipan mellan de färgade glasen. På gamla fotografier ser de ut som mörka skärmar.

När AGA-ljuset ersatte veklampan innebar det att driften blev automatiserad. En solventil tände fyren när det blev mörkt och släckte den när det åter blev ljust. Bränsle behövde bara fyllas på en eller två gånger per år. Det sköttes av Lotsverkets personal från Erholmens gasstation vid Marstrand. De bytte gasackumulatorerna som innehöll acetylen som var fyrens bränsle.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fredagsholmen

Lysekilsleden, norra delen

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Bohuskusten södra