Göta älv

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Göta älv, vattenrikt vattendrag som är transportled och dricksvattentäkt och recipient och som förbinder sjön Vänern med Kattegatt.

Göta älv är 93 km lång. Nära Göteborg delar sig älven i Nordre älv, vilken flyter ut norr om Hisingen. Här går huvuddelen av vattenflödet, cirka 2 / 3. Resten flyter genom Göteborg via den del som bibehåller namnet Göta älv. Genom att älven delar sig bildas ön Hisingen. Trollhätte kanal sammanfaller till stor del med Göta älv.
Göteborg karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg

Laddar karta ...

Vattenrikt

Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag med en medelvattenföring på 550 m3/sek. Vänern och en stor del av västra Mellansverige hör till Göta älvs avrinningsområde. Det är ca 50 000 km2 i storlek, vilket utgör ungefär en tiondel av Sveriges totala yta och är därmed det i särklass största avrinningsområdet i Sverige. En liten del av Göta älvs avrinningsområde ligger i Norge (15 procent).

Göta älv är dricksvattentäkt för kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg.

Göta älv är recipient för dagvatten och renat avloppsvatten från kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg.

Göta älv är en transportled till och från Vänern.

Göta älv är en kraftkälla med vattenkraftstationer vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet.

Miljö

Vattnets mängd och egenskaper följs upp och kontrolleras av Göta Älvs Vattenvårdsförbund: www.gotaalvvvf.org/ . Föreningen har koll på effekten av naturlig och mänsklig inverkan. För älven finns en unikt lång obruten mätserie för syreförbrukande material. Den går tillbaka till 1884.

Halten syreförbrukande material är ett mått på mänsklig påverkan. Den är sedan cirka 1990 tillbaka till den (låga) nivå som rådde på slutet av 1890-talet. I mellantiden har den varit förhöjd och ökad och i den takt som antalet människor och sammanhängande mänsklig aktivitet i området ökade. Cirka 1970 vände kurvan drastiskt nedåt genom utbyggnad av reningsverk för kommuner och industri och annan mänsklig påverkan. Den har sedan dess legat på en låg och av människa opåverkad, "naturlig" nivå.

Transportled och fyrar

Göta älv är utprickad och fyrbelyst.

Flertalet kantmarkeringar i form av fyrar har ersatts med belysta skärmar och redovisas inte i fyrlistan. De belysta skärmarna är vita väst om farleden och gula ost om farleden. Vissa av de belysta skärmarna mellan Göteborg och Vänersborg är försedda med reservljus, Q R väst om farleden och Q G ost om farleden.

Ett antal ensfyrar är fortfarande i drift.

Trollhätte kanal sammanfaller till stor del med älven. Se Trollhätte kanal


Jfr Trollhätte kanal, kanal, Vänern, Göteborg, Kattegatt.