Femörehuvud

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Femörehuvud, svensk f.d. ledfyr och f.d. bemannad fyrplats 1 100 m SV om inloppet till Oxelösund, 200 m V om farleden Oxelösund- Norrköping. Norra Östersjön. Bemannad 1867-1955.

På södra udden av Femörehuvud.
Syftet med fyren var att vara till ledning för fartyg som passerade öppningen till Bråviken, för trafik till Arkö eller Göta kanal. Samtidigt byggdes fyrplatserna Bokö och Ledskär för ledning till Södertälje kanal. Femörehuvud fyrplats ligger numera i Oxelösundsleden.

FemörehuvudStrip1872.jpg

Förtoning över Femörehuvud. Ur Beskrifning 1872.


Landsort karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg Livet.jpg

Femörehuvud i blåsväder. Foto Anne-Marie Larsson 2018.
Femörehuvud fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg 2014.
Femörehuvud nya fyr, nu också släckt. Foto E Hillberg 2017.
Femörehuvud. Foto Anders Unosson 2018.
Femörehuvud "nya" fyr, nu också släckt. Foto Anders Unosson 2018.
Femörehuvud med mistklocka. Foto Esbjörn Hillberg 2014.
Texten på Femörehuvud mistklocka, tidigare placerad på Skag Gråklubben. Enligt H Petson.
Samma ritning användes för Måsknuv, Näskubben, Bokö, Ledskär och Femörehuvud fyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Femörehuvud. Foto Lotsverket.
Femörehuvud. Vykort.
Femörehuvud fyrplats. Foto Lotsverket 1905.
Femörehuvud fyrplats. Foto Lotsverket 1905.
Femörehuvud med mistklocka. Foto Lotsverket 1922.
Femörehuvud fyrplats. Foto T Olsson 1996.
Femörehuvud mistklocka. Foto T Olsson 1996.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 58° 39, O 17° 07 (släckt) - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1867 1955 1955 1955 - 10,5


FemöreFyrrlyktaGamlaHPetson.jpg

Utsprånget där veklampan stod, gamla fyren.


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Femörehuvuds fyr. Belägen på södra udden av Femörehuvud i Bråviken, S.t Nicolai socken av Södermanlands län. Postadress och telegramadress: Oxelösund."

Fyren tändes

1867 anlades fyrplatsen med ett i trä kombinerat fyr- och boningshus med lykta och spegel för sideralsken på gaveln. Ritat av A T Gellerstedt. Byggt på snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Uthus med dass ritat av G E Höjer.

1870 erhölls en gonggong för mistsignalering.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken uti inomskärsleden genom Södermanlands skärgård från Södertälje till Bråviken. Lat. N 58° 38',9. Long. O 17° 7',0.

Femörehuvuds fyr ligger på en halvö, där kusten böjer av västvart, för att bilda Bråvikens norra strand. Fyren är anbringad på fyrvaktarehusets södra sida. Den lyser i riktningar från SO över S till V, och är lysvidden omkring 9 minuter. Fyrens egentliga ändamål är att tjäna till ledning för fartyg, som skall från Arkö passera öppningen av Bråviken, men kan även utgöra rättelse för fartyg, som från sjön ämnar ingå i Bråviken.” Bokö, Ledskär och Femörehuvud ”fyrar, vilka är försedda med spegelapparat, hålls tända från solens nedgång till dess uppgång, så länge is ej hindrar sjöfarten i näraliggande farleder. Fyrarna anbringades 1867 och tändes första gången på hösten samma år."

1894 byggdes en båtslip och en brygga.

1921 hade fyren veklampa med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: K W 7M. Lyshöjd: 11,5 m. Rött boningshus med vertikalt, vitt mittbälte och lykta på väggen.

  • Lyser med vitt reg. klippsken från 306 grad över 0 grad till c:a 90 grad.

1922 uppsattes i en klockstapel en mistklocka flyttad från Skags fyrplats. Denna ersatte gonggongen. Med klockan gavs ett klämtslag var 20:e sekund vid nedsatt sikt. Klicka här för att lyssna

Avbemanning och sedan

1955 ersattes fyren med en AGA-fyrlykta på vit förrådskur med rött bälte, lins av 6:e ordningen (300 mm Ø), AGA-ljus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Femörehuvud

Och sedan

1972 släcktes AGA-fyren.

Nuvarande karaktär: (släckt)

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, e.o. Fb.
Klass Fyrplats klass: III. Dyrortsgrupp: E.
Fyrinrättningen Veklampa, lins 6:e ordningen. Mistsignal: klocka med urverk. Fyren i utbyggnad å bostadshuset. Fyren anlagd år 1867.
Läge och natur SV inloppet till Oxelösund och V farleden Oxelösund-Norrköping
Bostäder Fm 2 rum och kök, e.o. Fb 1 rum och kök. Inga bekvämligheter. Tvättstuga saknas.
Hamn Delvis skyddad båbrygga.
Kommunikationer Personalens båtar. Landvägen 1 km. gångstig och 3 km. väg (cykel).
Postanstalt Oxelösund. Väg dit: c:a 4 km., med båt c:a 2,5 km.
Skola Folkskola i Oxelösund, realskola i Nyköping. Oxelösund-Nyköping 13 km,. buss, tåg. Inackorderingsbidrag utbetalas ej.
Övrigt Dåliga bostäder.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fyrvaktarbostaden och fyrbiträdeshuset kan hyras
Ägare Oxelösunds kommun äger husen men driften sköts av Föreningen Femörefortet, www.femorefortet.se
Kontaktperson För bokning kontakta Oxelösunds Turistbyrå 0155-38170, www.oxelosund.se
Vägbeskrivning Tag av från E4 och kör väg 53 mot Oxelösund. Fortsätt tills väg 53 tar slut och kör så långt du kan ut på halvön Femöre. Promenera några minuter först igenom en stor grind sedan genom skogen ut till fyren.
Övrigt År 1867 byggdes tre i stort sett identiska fyrar på Femörehuvud, Bokö och Ledskär för inomskärsleden mellan Södertälje och Bråviken. Alla bestod av ett rött fyrvaktarhus i trä med ett brett vertikalt vitt fält på långsidan på vilken det fanns en fyrlykteutbyggnad vari en sideralskensspegelapparat med fotogenlampa var monterad.

På Femörehuvud monterades fyrlyktan på den södra långsidan med en lyshöjd ö.h. av 11,5 m. Fyrapparaten byttes år 1885 ut mot en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 90° med envekig fotogenlampa (förbrukning 5,0 cl/tim) med föränderlig bränsleyta, ljusstyrka 65 Heffnerljus. År 1889 installerades en Lindbergs rotator med mässingskärmar och fyren visade vitt klippsken. Bostadshuset förlängdes 1922 och år 1924 målades långsidan mot sjön helvit. En ny fyr av betong byggdes 1955 några meter framför bostadshuset. Fyren utrustades med en AGA strålkastarlins LNRC-21 och AGA ljus med klippapparat KEFE-50 (förbrukning pilotlåga 0,4 cl/tim + drift 2,5 cl/tim). Denna fyr släcktes 1974 då fyrplatsen stängdes.

År 1870 startade mistsignalering med en gonggong vilken år 1922 ersattes av en klockstapel med en klocka som drevs av ett urverk. Klockan hade tidigare använts vid Skags fyrplats från 1873. År 1940 installerades mistsignalering med tyfon. Den äldre mistsignaleringsutrustningen behölls alltid som reserv. Mistsignaleringen upphörde årsskiftet 1954/55 när fyren avbemannades.

Skydd enligt lag Femörehuvudområdet är kommunalt naturskyddsområde. Föreslagen som byggnadsminne, hela fyrplatsen

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944

Oxelösundsleden

Klicka här för att se fyrarna i Oxelösundsleden


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, Bark & Warburg, Lotsverket, ledfyr, sideralsken, Göta kanal, Södertälje kanal, Ledskär, Bokö, Skag, AGA-ljus, A T Gellerstedt, G E Höjer.