Hallshuk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hallshuk, svenskt stångmärke, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats på Gotlands västsida, Mellersta Östersjön. Bemannad 1891-1931

Gotlands nordvästra kust. NV om Kapellhamnsviken
Hallshuk karta ritad.jpg
LFl(4) 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Hallshuk nya och gamla fyr (lyktan stod i burspråket). Foto E Hillberg.
Hallshuk. Foto Lotsverket.
Hallshuk fyr sent 30-tal med tillsyningsman Karl Andersson. Foto NN.
Hallshuk fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Hallshuk fyr. Arkiv Tore Olsson.
Hallshuk fyr. Foto Magnus Rietz 2016.
Hallshuk fyr. Husritningen var samma som för Malö vid Kattegatt. Figur Leif Elsby.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
408000 C 7250 N 57 56, O 18 45 LFl(4) WRG 20 s 14,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1891 1957 1931 1931 32,5


Ur Underrättelser 1852

HALSHUK. Stångmärke, 48 fot högt, rödfärgadt, med hvitmåladt kors på toppen är upprest på Halshuks klippa och tjenar till utkik för lotsarne samt till rättelse för angöringen af inloppet till Kappelshamn. Pl XIII.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hallshuks fyr. Belägen i Halls socken av Gotlands län, leder till Bläse, Storungs och Kappelshamn. Postadress: Kappelshamn. Telegramadress: Visby, Rt. Lärbro 2.

Upptogs som lotsplats år 1821 enligt vid platsen befintlig karta. Fyr byggdes år 1891. Första kända fyrman var fyrvaktare J. J. Sandelin.

Då Hallshuk ännu var lotsplats tjänstgjorde där två lotsar. De två sista stod på indragningsstat och åtnjöt sedan pension. Den sista lotsen, P. J. Wilk, dog år 1923.

Den s.k. lotsjorden, som förr omnämnda lotsar hade brukningsrätten till, finns ännu under namn av lotsjord, och Lotsverket betalar till Medebys hemmansägare fortfarande den kontraktsenliga summan för denna jord.

Vid Hallshuk finns murarna av ett gammalt kapell kvar, som sägs ha blivit uppfört på Drottning Kristinas tid för fiskarebefolkningens andliga väl. Fiske bedrivs allt fortfarande vid platsen, mest strömmingsfiske."

Och innan fyren

1821 anlades lotsplatsen.


Malön.jpg

Hallshuk fyr. Husritningen var samma som för Malö vid Kattegatt.

Fyrplatsen

1891 byggdes fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä, ritat av Emil Karlsson. Ett rum och kök. Samma ritning användes till Malö fyr i Kungsbackafjorden. Uthus och förråd.

  • Fyrapparaten bestod av en fotogenlampa placerad i ett burspråk på ena långsidan.
  • Fyren leder till Bläse, Storungs och Kappelshamn.

1919 Fyrkaraktär: Int(2) WR 8s 13M. Veklampa med lins av 5:e ordningen. Ljusstyrka: W 600, R 150 HK. Lyshöjd: 32,5 m. Grått boningshus med utbyggnad på långsidan.

Fyrsken Gräns Gräns
Rött 113 144
Vitt 144 259
Rött 259 293
  • Den första med rött sken belysta sektorn omfattar större delen av Haruddsrevet, den andra grunden N om Saxhammarsudde.

Avbemanning och personal

1930 uppfördes en fristående fyrkur på betongfundament. Automatiskt Dalén-ljus. Lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(4) WRG 20s 16M. Lyshöjd 32,5 m. Vit fyrkur bredvid vit byggnad.

  • Fyrplatsen avbemannades.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hallshuk

Och sedan

1957 fick fyren elektriskt ljus med Dalén-ljus som reserv.

Nuvarande utseende: Vit fyrkur bredvid vit byggnad.

Nuvarande karaktär: LFl(4) WRG 20s 14,5M. Lyshöjd: 32,5 m.

Gotland norra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland norra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, Malö, Emil Karlsson, fotogen, Dalén-ljus, acetylen