Om oss

Här hittar du information Svenska Fyrsällskapet och vår verksamhet.

Malören

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 5 oktober 1996. Sällskapet har fler än 5000 medlemmar utspridda över Sverige och resten av världen och är världens näst största nationella fyrförening

Sällskapet var år 2002 med att grunda World Lighthouse Society.

Förutom många enskilda personer är alla lokala svenska fyrföreningar/stiftelser medlemmar. Till vår stora glädje har även flera maritima organisationer och företag visat sitt stora stöd och blivit medlemmar. Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, rederier, museer och tidningar är några exempel.

Våra föreningsmöten och träffar är synnerligen välbesökta. Du som inte har möjlighet att deltaga i dessa aktiviteter kan genom vår information, utveckla ditt fyrintresse och knyta kontakter i Sverige och utomlands.

 

Svenska Fyrsällskapets mål är att:

 • Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.
 • Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.
 • I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
 • Initiera och utveckla kontakter och samarbeta med svenska och utländska fyrföreningar, myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående områden.

Som medlem i Svenska Fyrsällskapet får man:

Vill du bli medlem finner du medlemsansökan här.

 

Under sin 24-åriga verksamhet har Svenska Fyrsällskapet bland annat:

 • Arrangerat ca. 700 föreningsträffar med sammanlagt över 27 000 deltagare
 • Publicerat drygt 83 nummer av tidskriften Blänket
 • Sedan 1998 drivit denna webbplats, fyr.org. Den ligger etta i besöksstatistiken över världens fyrsidor och har gjort det i mer än 20 år.
 • Publicerat en svensk Fyrbesökshandbok (2000) i 5000 exemplar med fyrhistoria och information om 86 större svenska fyrplatser
 • Översatt från latin och publicerat (2005) boken Om Fyrar – De Pharis en avhandling från 1722 i 2500 ex.
 • Publicerat en Fyrhandbok (2007) i 10.000 ex med utökad fyrhistoria och detaljerad information om 116 fyrar. Boken har ca 320 sidor och 450 bilder
 • Publicerat (2008, 2012 och 2017) Sveriges första fyrkortlek med 52 svenska fyrar i 12 200 ex.
 • Publicerat (2011) 6 olika fyrbokmärken med totalt 12 fyrar i 5000 ex.
 • Publicerat (2011) informationsbroschyrer om 18 besöksbara fyrplatser (6000 för varje).
 • Publicerat (1998-2016) 10 olika informationsbroschyrer om Fyrsällskapets egen verksamhet
 • Publicerat (2016) publicerat en 192 sidig (170 bilder)  20-års Jubileumsbok (5000 ex) som medlemsgåva
 • Sedan 2000 initierat och genomfört återtändning av bl.a. följande större släckta svenska fyrar, projekt OCCAS.
 • Sedan 2001 årligen utdelat årets VIPP till någon person, förening etc. som gjort en betydande insats för Sveriges fyrar enligt Fyrsällskapets mål
 • Arrangerat Nordens första Fyrbevarandekonferens i Göteborg 2001 där bl.a. alla berörda statliga verksamheter samt flera hamnmyndigheter, kommuner, lokala fyrföreningar och enskilda personer deltog. Därefter har motsvarande konferens arrangerats i Norge 2003, på Island 2006 och på Åland 2009, i Hälsingborg 2016 och i Mariestad 2018.
 • Sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen med över 70 fyrplatser öppna och med 2 600 – 17 400 besökare per år eller totalt 162 000 besökare under 17 år.
 • Sedan 2002 uppvaktat fyrar på deras jämna födelsedagar från det år de blir 100 år. Här hittar du alla fyrar vi firat och försett med minnesplakett. 
 • År 2002 varit en 10 grundarna av World Lighthouse Society, en förening för världens alla fyrsällskap och enskilda personer
 • År 2008 börjat bygga en databas Fyrpersonal som kommer att innehålla information all svensk fyrpersonal (ca 5.000) samt deras närmaste anhöriga (ca 14.000)
 • År 2014 lagt ut Sveriges största och av Svenska Fyrsällskapet utvecklat Fyrlexikon omfattande mer än 5 000 A4 sidor på denna webbplats

Ladda ner faktabladet här.

-- Svenska Fyrsällskapet -- 2020-08-01 --

 

Allmän information om Svenska Fyrsällskapet

Namn: Svenska Fyrsällskapet
Name: Swedish Lighthouse Society
E-post Svenska Fyrsällskapet: Svenska Fyrsällskapet
E-post Medlemskap: Medlem
E-post Webmaster: Webmaster
Bankgiro (endast årsavgift - kräver OCR nr): 5401 - 9344
IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818
Bic/Swift-code: HANDSESS
Bankgiro (övriga inbetalningar) 5441 - 3174

 

Vill du bli medlem ?

Vill du komma i kontakt med oss ?

Söker du infomation om copyright eller vill du veta mer om Svenska Fyrsällskapets webbplats ?