Utmärkelsen Årets VIPP

Utmärkelsen Årets VIPP (Very Important Pharos Person) utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1 vilken uttrycker sällskapets ändamål:
- Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.
- Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken
- I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att   händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
- Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och utländska fyrföreningar, myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående områden.
 
Förslag till kandidat till priset lämnas till någon i Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen beslutar vem som skall tilldelas priset. Finner styrelsen att ingen lämplig kandidat finns föreslagen skall priset inte utdelas. Styrelsen skall lämna en motivation till sitt val av pristagare och priset skall utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt möte.
 
Priset utgörs av en modell av en VIPP-fyr som är byggd av modellbyggare Stefan Bruhn på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. På basen av denna är monterat en silverplakett på vilken det är ingraverat namnet på den som har tilldelats VIPP-en.
 
Årets VIPP utmärkelsen har hittills tilldelats:

2001:             Leif Lehmann

2002:             Anders Lindström

2003:             Dan Thunman

2004:             Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

2005:             Harry Sellmann

2006:             Fyrens Vänner Nordkoster

                      Pite-Rönnskärs stugägarförening

                      Esbjörn Hillberg 10-års Jubileums VIPP (guld-plakett)

2007:             Magnus Rietz

2008:             Pater Nosters Vänner

2009:             Marianne Brus

2010:             Lungö fyr

                      Staviks fyr

2011:             Maria och Leif Elsby

2012:             Bertil Östling

2013:             Johnny Söderlund

2014:             Föreningen Väderöbod

2015:             Söderarm, Anngret Andersson

2016:             Mariestads Fyrsällskap

2017:             Jan Ströberg

2018:             Bengt Wall

2019:             Garpens Vänner

2020:             Föreningen Sandhammarens Fyrplats

2021:             Ulla Hillberg

2022:             Föreningen Ratans Historia

2023:             Göran Sundström