Länkar

Länkar till fyrar, fyrplatser, fyrsällskap, fyrmuséer och myndigheter.
(Links to lighthouses, lighthouse societies, museums and authorities.)

 

Fyrföreningar
(Lighthouse societies)

Svenska fyrföreningar
(Swedish lighthouse societies)

Almagrundets Fyrskepp
Arena Bjuröklubb
Arholma Båk
Bråtavikens Båtsällskap
Böna Hembygdsförening
Fyrens Vänner Nordkoster
Föreningen Arkö Båks Vänner
Föreningen Fyrtillsyn, Gotland
Föreningen Hållö Fyr
Föreningen Nidingens Vänner
Föreningen Pater Nosters Vänner
Föreningen Sandhammarens Fyrplats
Föreningen Winga Vänner
Föreningen Väderöbod
Garpens Vänner
Holmögadds Intresseförening
Ingrunden/Utgrunden
Mariestads Fyrsällskap
Morups Tånge Fyrsällskap
Onsala Fyrförening
Pite-Rönnskärs Stugägarförening
Ratans Byalag
Sjöhistoriska föreningen i Ystad
Snurrans Fyrförening, Bohus Malmön
Stiftelsen Måseskär
Syföreningen Ljus i Ulebergshamn
Utklippan
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening

 

Utländska lokala fyrföreningar
(Foreign local lighthouse societies)

Bovbjerg fyr, Danmark 
Dutch Island Lighthouse Society, USA
Friends of Leaseowe Lighthouse, UK 
Friends of Happisburgh Lighthouse, UK
Friends of Seguin Island Light Station, USA
Great Lakes Lighthouse Keepers Association, USA
New Jersey Lighthouse Society, USA
Nova Scotia Lighthouse Society, Kanada
Outer Banks Lighthouse Society, USA
United States Lighthouse Society Chesapeake, USA

 

Utländska nationella fyrföreningar
(Foreign national lighthouse societies)

Association of Lighthouse Keepers
Estniska Fyrsällskapet
Finska Fyrsällskapet
Holländska Fyrsällskapet
Isländska Fyrsällskapet
Norsk Fyrhistorisk Förening
Tyska Fyrsällskapet
US Lighthouse Society
USCG Lightship Sailors
World Lighthouse Society

 

Lägga till en länk? Rapportera en trasig länk? Kontakta: webmaster

Add a link? Report a broken link? Contact: webmaster

Regler för länkar finner du här