Välkommen till Svenska Fyrsällskapet

Föreningen för bevarandet av Sveriges fyrar.
Hållö

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 5 oktober 1996. Föreningen har fler än 4000 medlemmar utspridda över hela världen och vi växer ständigt.

Utöver alla enskilda medlemmar finns samtliga lokala svenska fyrföreningar, Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, olika båtklubbar, maritima organisationer och rederier m.fl. bland våra medlemmar.

Vår målsättning är bland annat att främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen och dessutom att verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken. Läs mer om Svenska Fyrsällskapet »

Kommande aktiviteter

18-19 augusti
Internationella fyrdagen/fyrhelgen

25 augusti
Pater Nosters fyr 150 år (Göteborg)

9 september
Utfärd till Simpnäs och Arholma båk (Uppland)

15 september
Utflykt till Pater Nosters fyr (Marstrand)

Aktiviteter

Internationella Fyrdagen 2018

nidingen

Den Internationella fyrdagen firas under helgen lördag 18 augusti - söndag 19 augusti, på ett 70-talet fyrplatser runt om i Sverige.

I väntan på Internationella fyrdagen 2018 anordnar vi ett antal olika aktiviteter och föreläsningar landet runt.

Välkommen som medlem

20 year

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar i Svenska Fyrsällskapet.

Bli medlem idag

Senaste nytt

Aktiviteter hösten 2018

av Arne Svensson

Nu har vi börjat fylla på i sommarens och höstens aktivitetslista. Du hittar listan här..

Läs mer

Blänket nr 3 2018

av Arne Svensson

Fyrsällskapets tidskrift Blänket 2018:3 har anlänt. Läs tidningen Blänket »

Läs mer

Åtta fyrplatser blir statliga byggnadsminnen

av Arne Svensson

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt…

Läs mer

Fler nyheter