Välkommen till Svenska Fyrsällskapet

Hållö

Svenska Fyrsällskapet, grundat 1996, är en allmännyttig ideell förening. Vi verkar för att öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken utgör. Dessutom vill vi skydda den allmänna tillgången till de kulturellt mest värdefulla fyrarna och fyrplatserna.

Vi har idag över 4100 medlemmar. Utöver enskilda medlemmar är Sveriges lokala fyrföreningar, Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, flera båtklubbar, maritima organisationer, rederier m.fl. medlemmar

Läs mer om Svenska Fyrsällskapet »

Kommande aktiviteter

22 november
Att växa upp på en fyrplats (Göteborg)

6 december
Marinfotograf Magnus Rietz (Gotland)

Aktiviteter

Internationella Fyrdagen 2018

nidingen

Den Internationella fyrdagen firades under helgen lördag 18 augusti - söndag 19 augusti, på ett 70-talet fyrplatser runt om i Sverige. Läs mer här »

Välkommen som medlem

20 year

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar i Svenska Fyrsällskapet.

Bli medlem idag

Senaste nytt

Blänket Nr 4 2018

av Arne Svensson

Nu har årets sista nummer av vår tidskrift Blänket anlänt. Läs Blänket här »

Läs mer

Aktiviteter hösten 2018

av Arne Svensson

Nu har vi börjat fylla på i sommarens och höstens aktivitetslista. Du hittar listan här…

Läs mer

Blänket nr 3 2018

av Arne Svensson

Fyrsällskapets tidskrift Blänket 2018:3 har anlänt. Läs tidningen Blänket »

Läs mer

Fler nyheter