Välkommen till Svenska Fyrsällskapet

Hållö; Fotograf: Uffe Schloss

Svenska Fyrsällskapet, grundat 1996, är en allmännyttig ideell förening. Vi verkar för att öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken utgör. Dessutom vill vi skydda den allmänna tillgången till de kulturellt mest värdefulla fyrarna och fyrplatserna.

Vi har idag över 4100 medlemmar. Utöver enskilda medlemmar är Sveriges lokala fyrföreningar, Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, flera båtklubbar, maritima organisationer, rederier m.fl. medlemmar

Läs mer om Svenska Fyrsällskapet »

Kommande aktiviteter

27 november
Kan fyrar hjälpa till och rädda Östersjön?

Aktiviteter

Internationella Fyrdagen 2020

Tärnö; Fotograf: Jonas Lindström

Den Internationella fyrdagen firas under helgen lördag 15 augusti - söndag 16 augusti, på ett 70-talet fyrplatser runt om i Sverige. Läs mer här »

Välkommen som medlem

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar i Svenska Fyrsällskapet.

Bli medlem idag

20 year

Senaste nytt

Medlemserbjudande

av Arne Svensson

Medlemserbjudande. Nu har vi som är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet möjlighet att köpa Magnus Rietz…

Läs mer

Nytt nummer av Blänket

av Arne Svensson

Nytt nummer av vår tidskrift Blänket, 2019:4. Läs Blänket här »

Läs mer

Blänket Nr 3 2019

av Arne Svensson

Nytt nummer av vår tidskrift Blänket, 2019:3. Läs Blänket här »

Läs mer

Fler nyheter