Bo på fyr

Stugor, vandrarhem och hotell i anslutning till fyrar.

På denna sida har Svenska Fyrsällskapet samlat länkar till boende vid svenska och utländska fyrar. Alla boenden, oavsett om det rör sig om stugor, hotell eller vandrarhem, har någon anknytning till fyrar, fyrplatser, lotsplatser eller fyrskepp.

Svenska Fyrsällskapet förmedlar inget boende. Kontakta istället respektive uthyrare direkt för frågor och överenskommelser gällande boende eller konferenser. Uppge alltid att du är medlem i Svenska Fyrsällskapet i dina kontakter med uthyraren.

Vandrarhem Stuga Kafé Sevärdhet Hotell Restaurang

 

Boende vid svenska fyrar

Bjuröklubb Kafé, konferens och boende 0722 - 04 21 00 arena@bjuroklubb.se
Bergudden Berguddens fyrplats och vandrarhem 0768 - 27 29 46 holmon.hembygd@home.se
Femörehuvud Boende, konferens och militärmuseum 0155 - 383 50 info@femorefortet.se
Djurö Boende och sjötransport 0708 - 25 64 82 anders.ydergren@gmail.com
Garpen Bed & Breakfast i fyrvaktarbostäder 0722 - 07 72 02 info@garpen.se
Gotska Sandön Paketresor till Gotska Sandön 016 - 15 05 65 info@sandoresor.se
Hallands Väderö Boende i fyrvaktarbostäder 0431 - 36 61 94  
Huvudskär Vandrarhem i Tullhuset o Lotshuset 0703 - 770198  
Häradskär Boende och konferens 0708 - 77 65 52 l.aman@telia.com
Högbonden Boende, konferens och mat 0613 - 23005 info@hogbondenfyr.se
Järnäs Lotshus STF Vandrarhem 070 - 659 07 68 hej@lotshuset.se
Landsort 1 B&B och restaurang 08 - 520 341 11 info@g-mo.se
Landsort 2 Vandrarhem, konferens och festlokal 08 - 520 341 05 info@landsortsvandrarhem.se
Lurö (Stångudden) STF vandrarhem 0705 - 21 67 33 lurogast@gmail.com
Malören Vandrarhem, båttransport, mat, m.m. 0734 - 44 56 84 bokning@maloren.se
Nidingen Boende i fyrvaktarhus 0300 - 600 89 info@gottskarhotell.se
Pater Noster Hotell och konferens 0702 - 69 93 39 paternosterlighthouse@gmail.com
Pite-Rönnskär Café och Vandrarhem 0725 - 43 30 11 info@kinnbackskargard.se
Rönnskär STF Vandrarhem 0722 - 16 13 92 skargardsenheten@soderhamn.se
Segerstads Fyr Boende i fyrmästarbostaden 0709 - 66 64 50 christian@segerstadsfyr.se
Smygehuk STF Vandrarhem och fyr 0410 - 245 83 boka@smygehukhostel.com
Storjungfrun STF Vandrarhem 0722 - 16 13 92 skargardsenheten@soderhamn.se 
Stora Fjäderägg STF Vandrarhem 0706 - 91 72 20 logi@storafjaderagg.se
Stora Karlsö STF Vandrarhem, fyrboende och restaurang 0498 - 24 05 00 boka@storakarlso.se
Söderarm Möten i havsbandet - Konferens och boende 0176 - 432 12 info@soderarm.com
Vinga Bo i Biskopsgården eller i Fyrmästarbostaden 031 - 12 73 86 uthyrning@wingavanner.se
Utklippan Marina och Hostel 0704 - 58 06 64 info@utklippan.eu
Utpost Hållö Vandrarhem - Konferens - Kafé 0703 - 53 68 22 info@utposthallo.se
Örskär Vandrarhem och servering 0173 - 340 21 boka@orskarsfyr.se

 

Boende vid utländska fyrar

Bengtskär (Finland) Hotell och kafe i Nordens högsta fyr +358 2 4667 227 info@bengtskar.fi
Kystledhytte Fyrar m.m. - Östlandet Norge    
Utsira (Norge) Övernattning - konferenser - mat +47 52 75 00 08 utsiraovernatting@utsira.com
Lighthouse accommodation Guide för fyrboende    

 

Kontakta ordförande eller webmaster om du har du frågor som rör Svenska Fyrsällskapet eller denna länksida, om du vill ändra någon uppgift eller om du har en verksamhet med fyranknytning som du tror kan passa in på denna sida.

 

Vare sig du är uthyrare eller blivande gäst på ett fyrboende, så ser vi dig gärna som medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Information om hur du blir medlem i Svenska Fyrsällskapet finner du här.

 

Regler för länkar finner du här