Fyrar

Mycket av den informationen du tidigare kunde finna under rubriken fyrar, finns numera i Leif Elsbys och Svenska Fyrsällskapets fyrlexikon. Viss information saknas dock. Det saknade materialet kommer efter hand att läggas in i fyrlexikon och under denna sida. Kontakta oss gärna, om du saknar något, har frågor eller funderingar. Vi tar också gärna emot material om fyrar och de människor som levde och verkade vid dessa platser. Det kan till exempel vara bilder, ritningar, böcker, filmer, teknisk utrustning och annat som har anknytning till fyrar och sjömärken.

 

Torungen