Internationella Fyrdagen 2019

Boka helgen 3-4 aug augusti 2019 i almanackan

Internationella Fyrdagen firas på 70-talet platser runt om i Sverige

Nidingen Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2003 och firas 2019 söndagen den fjärde augusti (och på vissa platser även lördagen den tredje augusti).

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. bemannade fyrars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kommer att kunna bevaras. Med största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyrplatser att uppföras.

Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv. Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det även olika kringaktiviteter på flera fyrplatser

Årligen hålls ett 70-tal fyrplatser i Sverige öppna och antalet besökare brukar vara fler än 11 000 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!

Internationella Fyrdagen 2018 - Svenska Fyrsällskapets Rapport

International Lighthouse Day 2018 - Swedish Lighthouse Association Report