Bli medlem

Bli medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar. Som medlem får du:

  • Svenska Fyrsällskapets tidskrift Blänket 4 gånger per år
  • Kallelse till möten, föredrag och andra aktiviteter
  • Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter
  • Besökstips och annan information om fyrplatser
  • Tips om fyrboende och ev. medlemsrabatter
  • Möjlighet att delta i kortare och längre fyrresor.

Bli medlem

 

Medlemsavgifter 2019

Kullen
  Enskild medlem Sverige 200 SEK
  Ideell organisation Sverige 250 SEK
  Företag Sverige 1000 SEK
  Myndighet Sverige 1000 SEK
 
  Enskild medlem utomlands 300 SEK
  Enskild medlem utomlands 40 USD
  Enskild medlem utomlands 25 GBP
  Enskild medlem utomlands 35 EUR

Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PlusGiro konto: 19 68 420 - 8

När du förnyar ditt medlemskap vill vi att du betalar din medlemsavgift på PlusGiro konto: 40 07 14 – 2


Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208, Bic/Swift-code: NDEASESS

Vi kan tyvärr inte ta emot betalning med check. Sänd istället sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till:

Svenska Fyrsällskapet, c/o Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö

 

Vill du bli medlem i Svenska Fyrsällskapet ? Gå till ansökan om medlemskap här...

Vill du istället ge bort ett gåvomedlemskap ? Vänligen kontakta ordförande Esbjörn Hillberg.

Eventuella frågor? Ring Esbjörn Hillberg 031 - 97 21 48

Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.