Bli medlem

Bli medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar. Som medlem får du:

  • Svenska Fyrsällskapets tidskrift Blänket 4 gånger per år
  • Kallelse till möten, föredrag och andra aktiviteter
  • Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter
  • Besökstips och annan information om fyrplatser
  • Tips om fyrboende och ev. medlemsrabatter
  • Möjlighet att delta i kortare och längre fyrresor.

Bli medlem

 

Medlemsavgifter 2023

Kullen
  Enskild medlem     Sverige 200  SEK
  Ideell organisation Sverige 250  SEK
  Företag Sverige 1000  SEK
  Myndighet Sverige 1000  SEK
 
  Enskild medlem utomlands 300  SEK
  Ideell organisation utomlands 350  SEK
  Företag utomlands 1100  SEK
  Myndighet utomlands 1100  SEK

Varje år kommer ett nytt inbetalningskort i Blänket nr 1.

 

Vill du bli medlem i Svenska Fyrsällskapet? Gå till ansökan om medlemskap här...

När vi behandlat din ansökan sänder vi dig en faktura där du får ett OCR-nummer som du uppger vid betalning till vårt Bankgirokonto: 5401 - 9344

Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818. BIC/SWIFT-kod: HANDSESS.

Vi kan tyvärr inte ta emot betalning med kontanter eller check.

Vill du istället ge bort ett gåvomedlemskap? Vänligen kontakta medlem@fyr.org eller ring oss på telefon 08 - 710 33 33

Eventuella frågor? Kontakta oss medlem@fyr.org eller på telefon 08 - 710 33 33

Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.