Visby

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Visby, stad med hamn, lotsplats och hamnfyrarGotland. Mellersta Östersjön

Gotland. "Solen och rosornas stad" med färjetrafik med "fastlandet". Historiskt sett har Gotland varit ett hanseatiskt, danskt respektive svenskt intresseområde. Historik, se Gotland
Visby karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Visby. Foto E Hillberg
Visby. Foto DE
Laddar karta ...


Ur Underrättelser 1852

WISBY. Flaggstång, 70 fot hög, stående på södra stadsmuren å 40 fots höjd öfver vattenytan. Under storm, då lotsarna ej kunna gå ut från eller fartyg inkomma i hamnen, hålles en röd signalflagga hissad på toppen af denna stång.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Gotlands lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Carl Orion Öberg, f. 1842
  • Lots: Olof August Thompson, f. 1841
  • Lots: August Zetterqvist, f. 1841
  • Lotslärling: Frans Johan Oskar Puxon, f. 1852

Lotsbarnskola

På Gotlands fastland gick barnen i sockenskolan. Dock hade fyrplatserna Gotska Sandön och Östergarn lotsbarnskola och där läraren Alma Dörring blev mångårigt anlitad.

Hamnfyr

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Hamnfyr med fast, rött sken. Lat. N. 57° 38’,2. Long. O. 18° 18’,7. På södra delen av vågbrytaren utanför Visby hamn är på stadens bekostnad och underhållen en större lykta, som mot sjön visar ett fast rött sken. Lysvidden är omkring 6 minuter. Inåt hamnen visar lyktan vitt sken. Den hålls lysande alla nätter under oktober, november och december månader, men under de övriga vintermånaderna endast de nätter postångfartyget väntas ankomma eller skall avgå.”

1965 lokal radiofyr. Frekvens: 406 kHz. Räckvidd: 10 M. Igenkänningssignal: VY

  • Sändningstider tjocka: kontinuerligt. Klart väder: kontinuerligt

Nuvarande fyrar i Visby hamn

Visby. S om inloppet till yttre hamnen. Sv. Nr. 428300. Int. Nr. C7236. Karaktär Iso WRG 4s 12M. Fasadbelysning. Cirkulär radiofyr (RC)

Visby hamn nedre. På kajhörn, N om inloppet till inre hamnen. Sv. Nr. 428500. Int. Nr. C7238. Karaktär Oc R 12s 7,2M

Visby hamn övre. 240 m från föregående. Sv. Nr. 428501. Int. Nr. C7238-1. Karaktär Oc R 12s 7,2M

Visby hamn yttre. På norra vågbrytarens betongkassun. Sv. Nr. 428600. Int. Nr. C7236-5. Karaktär Q R 8,7M. Fasadbelysning.

Fyren Visby

Svensk obemannad ledfyr och hamnfyr, västra Gotland, Mellersta Östersjön.

S om inloppet till yttre hamnen

WGS-84 Lat. N 57° 38,1' Long. 18° 16,4'. Sv. Nr. 428300. Int. Nr. C7236

1867 anlades fyrplatsen. Veklampa

1983 är basen för nuvarande utförande

Nuvarande utseende: Vitt 8,5 m högt fyrtorn på betongkassundäck. Fasadbelysning

Nuvarande karaktär: Iso WRG 4s 12,0M. Lyshöjd 10,6 m. Cirkulär radiofyr (RC)

Länk

Länk till Fyrtillsyn Gotland

Norra Gotland

Laddar karta ...


Jfr Gotland, Lotsverket, hamnfyr, radiofyr, Mellersta Östersjön,