Flygfyr

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

flygfyr, aerofyr, fyr för vägledning av luftfart, finns både som optisk fyr och som radiofyr.

De optiska flygfyrarna var vanligen placerade vid flygplatser för att flygplanen skall hitta dit från luften. De kunde också märka ut leder för att flyget skulle hitta rätt. Flygfyrar hade ett fyrljus med individuell fyrkaraktär, förr vanligen alstrat med ett roterande linssystem eller roterande strålkastare. Flygfyrarnas strålknippen var riktade några grader uppåt för att synas bäst från flygplan. De nautiska fyrarnas ljuskägla är riktad mot horisonten. Optiken för flygfyrar var snarlik den i nautiska fyrar.


Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg Kompassros ritad.jpg Livet.jpg


En flygfyr görs i ordning. Lägg märke till att ljusstrålen är riktad något uppåt. Foto Åsa Forsberg, Norrtelje Tidning
Annons för flygfyr från AGA AB som visar "tre blänk i ledande sektor", annars en eller två blänk
Fyrlyktorna typ flygfyrSkagsudde fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg
Torslanda flygledsfyr (angöringsfyr) låg 3 km nordost om flygplatsen. Fyren byggdes 1942. Foto Lars Andersson

Optiska flygstråk

I Sverige byggdes flygfyrar under 1930-talet längs de stora flygstråken Malmö – Göteborg – Stockholm.

På 1940-talet försågs även flygleden mellan Stockholm – Mariehamn – Åbo – Helsingfors med fyrbelysning.

I England har den fasta luftleden över Kent till Paris belysts med aerofyrar med ljusstyrkan 100 000 Hefnerljus med dalén-ljus.

På 1950-talet hade de flesta optiska flygfyrar släckts, nu ersatta med radiofyrar.

Flygets radiofyrar

Radiofyrarna är antingen pejlfyrar (cirkulär radiofyr) eller riktade.

Hindervarningsljus

På högre byggnader, master, vindkraftverk och liknande är ljusanordningar monterade. De är till förr att varna luftfarten för hinder. De kan lysa med rött ljus, ofta fast sken, eller med blinkande vitt sken, till exempel från roterande strålkastare.

Fyrplatser med lyktor för flygfyr

Jämför Utklippan och Sveaborg i Finland

Länkar

Flygfyren placerad på vattentornet i Norrtälje är Flygfyr #143.

Extern länk: Flygfyrar med mera


Jfr fyr, radiofyr, dalén-ljus, Decca Navigator, GPS, angöringsfyr, kustfyr, ledfyr, ensfyr, teknik