Missvisning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

missvisning, kompassnålens avvikelse från geografiskt norr.

( Jämför deviation, kompassnålens avvikelse på grund av fartygets magnetism. Se avmagnetisering. )


Den magnetiska nordpolens vandring över jordens yta i norra Kanada. Arkiv geo.phys.uit.no

Historik.jpg SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Kompassros ritad.jpg


Visning i Kattegatt år 1872 var 14-15° västlig. Figur Leif Elsby.

Vad

 • Kurser och bäringar avlästa på en magnetkompass kallas magnetiska.
 • Kompassnålens avvikelse från geografiskt norr kallas missvisning och mäts i (vinkel)grader.
 • Om kompassnord ligger till höger (ost) om geografiskt norr, sägs missvisningen vara ostlig eller +.
 • Ligger kompassnord till vänster (väst) om geografiskt norr, sägas missvisningen vara västlig eller -.

Orsak

Missvisningen orsakas av att den magnetiska nordpolen inte ligger på samma ställe som den geografiska.

År 2000 låg den magnetiska nordpolen på position N 78,5°, V 69°. Den geografiska nordpolen har position N 90°, V 0°.

 • Magnetiska polen på södra halvklotet hade position S 78,5°, O 111°.

Missvisningen förändras med tiden, allt eftersom den magnetiska nord- och sydpolen flyttar sig.

 • I svenska vatten ökar den som ostlig respektive minskar som västlig.

Under de 4,5 miljarder år som planeten jorden har funnits har de magnetiska polerna bytt plats flera gånger.

 • Att så varit fallet är sparat till eftervärlden i t ex berggrunden vid den mittatlantiska ryggen, där den europeiska och den nordamerikanska kontinentalplattan glider isär och mellanrummet fylls med lava, som magnetiseras efter det för stunden rådande magnetfältets riktning.

Avvikelsens storlek

 • Kompassens missvisning har över tiden varit ganska betydande.
 • I seglingsbeskrivningarna gavs kurser uttryckta som "enligt kompassen", dvs i magnetisk kurs.
 • Kartor och liknande ritades med magnetiskt norr uppåt, inte geografiskt norr som är brukligt idag.
 • Missvisningens storlek och riktning i olika geografiska områden anges i sjökortet och seglingsbeskrivningar.

I vissa lokala områden kan missvisningen vara betydande på grund av berggrundens innehåll av magnetiska malmer.

 • T ex utanför Hävringe finns områden med upp till ± 60° missvisning.
 • I Dalbosjöns östra del i Vänern, i närheten av Lurö skärgård, finns 7 områden där den magnetiska störningen / missvisningen är större än ± 10°

Tabell

Missvisning År 1872 År 1957 År 2000
Bottniska vikens norra del V 6° à 8°
Bottniska vikens södra del V 8° à 9°
Östersjökusten från Gävle till Kalmar V 10° à 11° c:a 0° c:a O 4°
Östersjökusten från Kalmar t.o.m. Öresund V 12° à 13°
Kattegatt V 14° à 15° c:a V 4° c:a 0°


Kompassens missvisning i sjön Vänern

År ____ Missvisning
1785 __ 16° V
1888 __ 11° V
1970 ___ 2° V
2000 ___ 0°


Jfr inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, SMHI, deviation, kurs, rättvisande, bäring, död räkning, navigation