Deviation

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

deviation, den magnetiska kompassnålens påverkan av fartygets magnetism.

Kompassen skyddas mot sjö och väder av ett så kallat nakterhus. Vid sidan av det sitter två järnklot. De används för att reducera inverkan av fartygets egen magnetism på kompassen. Kompassen devierades med hjälp av att förskjuta järnkloten. Foto Leif Elsby

Historik.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg

Vad

Avvikelsen från magnetiskt norr är till storlek och riktning beroende av fartygets kurs.

Uttrycks hur

  • Deviationen mäts i (vinkel)grader.
  • Om kompassnord ligger till höger (ost) om magnetisk nord, sägs deviationen vara ostlig eller +. Ligger kompassnord till vänster (väst) om magnetisk nord, sägs deviationen vara västlig eller -.
  • I den deviationstabell som bör finnas ombord på ett fartyg för varje magnetkompass anges deviationen för var tionde grads kompasskurs.

Hur minska

  • Deviationen kan fås att minska om kompassen devieras, dvs om man justerar läge och styrka hos små devieringsmagneter i kompassens närhet.
  • Deviationen kan också fås att minska genom avmagnetisering av fartyget.


Jfr avmagnetisering, missvisning, rättvisande, kurs, bäring, navigation