Avmagnetisering

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avmagnetisering, en metod att ta bort den "permanenta" magnetismen i ett fartyg.

Syftet är att minska deviationens inverkan på magnetkompassen samt att under andra världskriget minska risken för att utlösa magnetkänsliga minor.


Historik.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg


Orsak

Den "permanenta" magnetismen i fartygsskrov av järn bildas då ett fartyg en längre tid ligger förtöjd i samma riktning. Fartyget magnetiseras då av det jordmagnetiska fältet.

Ett sätt att motverka detta är att tid efter annan omförtöja med fören i motsatt riktning

Avmagnetisering

Avmagnetisering kan göras genom att fartyget långsamt får passera ett magnetiskt växelfält. Då åstadkoms att järnskrovets permanenta magnetism reduceras till nära noll.

Lysekil T.ex. vid södra hamnen i Lysekil finns en sådan avmagnetiseringsstation. Denna är utmärkt av fyrarna Lysekils Avmagnetisering Väst resp Ost placerade på dykdalberna i avmagnetiseringsbanan.

Karlshamn Här markeras stationen med en boj "Karlshamns Avmagnetisering" ost om kastellet


Jfr deviation, kompass, Lysekil, dykdalb, missvisning, kurs, navigation