Klimat

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

klimat, det "vädermässiga" på en ort eller ett område. Det beror på olikheter i solståndet och växlar med latitud, höjd över havet, vind, närhet till land eller hav och havsströmmar.


Historik.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg


Latitud och landmassor

Avståndet från ekvatorn har betydelse för ett områdes temperatur. Den beror på solstrålarnas förmåga att värma. Detta påverkar klimatet under året och för årstiderna.

Sverige ligger mellan latituderna N 55° och N 69°. Polcirkeln passerar vid N 67°. En del av landet ligger alltså norr om polcirkeln.

Närheten till en ocean eller kontinent sätter sin prägel på ett områdes klimat. Det gör det till maritimt eller kontinentalt. Oceaner har likartad temperatur sommar som vinter. På en kontinent är skillnaderna större över natt och dag och över årstiderna.

Sverige ligger vid den europeiska kontinentens nordvästra hörn med närhet till den atlantiska oceanen. Den för Sverige dominerande vindriktningen är från sydväst, det vill säga med vind från havet.

Vid vind från havet styrs Sveriges klimat av det som råder på havet. Det gör vädret milt på vintern och svalt på sommaren.
Vid vind från kontinenten styrs Sveriges klimat av det som råder på kontinenten. Är det kallt där, till exempel på vintern, blir det också kallt i Sverige. Är det varmt på kontinenten, till exempel på sommaren, blir det också varmt i Sverige.

Det varma vattnet från Golfströmmen gör vattnet varmare i vår del av Atlanten än vad det annars skulle ha varit. Inverkan av Golfströmmen samt den dominerande vindriktningen från sydväst hjälper till att göra Sveriges nordliga läge beboeligt. Det gör årets medeltemperatur 5-10 grader varmare än den som råder på motsvarande latitud (breddgrad). För januari är motsvarande värde 10-15 grader varmare. För juli några grader kallare.

Skillnaden mellan temperatur för sommar och vinter är lägre för Sverige än den för latituden genomsnittliga. Man kan därför säga att här (nästan) råder maritimt klimat och att Sverige ligger i det så kallade tempererade bältets nordligaste del.

Växlande vindar

Trots en i våra trakter dominerande vindriktning har vinden stora variationer. Den växlar både till riktning och vindstyrka. Orsaken till detta är att Sverige ligger i en bana där lågtryck ofta passerar, oftast från väster till öster.

På det norra halvklotet går vindarna i ett lågtryck moturs med kraftigast vindar ytterst och endast svag vind i lågtryckets "öga". I ett motsvarande högtryck går de medurs. Vid passage ändrar alltså vinden både riktning och styrka.

Sjöbris kan observeras vid kusterna under klara sommardagar med måttlig vind. Den orsakas av uppvärmning av luften över inlandet. Den varma luften stiger då uppåt och ersätts med luft från "havet". Ofta börjar den vid 11-tiden och dör ut vid 17-tiden. Riktningen är in mot land och brukar vrida medurs under dagen. Vid kusten upplevs varma dagar sjöbrisen som att man startat en AC. Temperaturen sjunker någon grad samtidigt som luftfuktigheten är hög.

Höjd över havet

Temperaturen minskar ju högre upp man kommer. Exempel är höga berg som fjällen, alperna och Pamir.

"Det inses lätt" att för navigatören på ett fartyg saknar detta betydelse.

Variation över tiden

Temperaturen varierar över dygnet. Det beror på jordens rotation runt sin axel och solens varierade instrålning under dygnets ljusa och mörka del.

Temperaturen och klimatet varierar över året och ger upphov till årstiderna. Det beror på jordaxelns lutning mot banans plan, den så kallade ekliptikan.

Klimatet har ständigt varierat. Sverige har till exempel genom årmiljonerna varit täckt av bland annat tropisk vegetation, tundra och inlandsis.

 • Den tropiska vegetationen omvandlades bland annat till stenkol, som i Skåne bröts för fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo
 • När den senaste inlandsisen försvunnit från södra Sverige blev klimatet snabbt varmare.
 • En tid efter avsmältningen blev dock klimatet åter kallare och Sydsverige utgjordes under en period av en trädlös tundra.
 • Under bronsåldern hade vi medelhavsklimat, samma som idag i Grekland, Italien, Spanien, ... .
 • Under vikingatiden var klimatet i Norden åter ungefär som idag.
 • Sedan blev det åter kallare. Den så kallade Lilla istiden hade tre särskilt kalla perioder:
  • mitten av 1300-talet,
  • cirka 1570–1710 och
  • cirka 1790–1880. (jfr emigration)
 • Glaciärerna i fjällkedjan ökade i storlek. De kalla vintrarna möjliggjorde också att Karl X Gustav kunde genomföra tåget över Bält år 1658, vilket ledde fram till freden i Roskilde där fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo blev svenska. Denna kallperiod kulminerade under 1700–talet
 • Klimatet har därefter successivt blivit varmare.

Sannolikt kommer även i framtiden naturliga variationer att ha stor påverkan på klimatet.


Jfr inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, vattenstånd, SMHI, Nidingen, Kullen, Falsterbo