Inlandsis

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

inlandsis, ett massivt istäcke över ett större område. Den i våra trakter senaste inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 15 000 år sedan efter den då senaste nedisningen. Dessförinnan hade vi tre, kanske fyra nedisningar.


Den röda bohusgraniten har fått sina rundade former från nötning av inlandsisen. Här ledfyren Stångehuvud i Lysekil. Arkiv www.alltomlysekil.se

Historik.jpg SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Kompassros ritad.jpg

Vid inlandsisens avsmältning bildades älvar som drog med sig sten som kunde slipa fram jättegrytor, som här på Testholmen utanför Lysekil. Arkiv www.stangehuvud.se
Isälvarna lämnade efter sig slipade stenar, här klappersten på Brändöskär. Arkiv www.kajaking.se
Stora Fjäderägg på toppen av ett fält med klappersten. Foto G Lindkvist
Landgång över kullerstensfälten mellan Gran fyrplats och hamn. Foto Alf & Barbro Jacobsson 2015


Omfattning

Vid den senaste istiden låg inlandsisen som ett cirka 3 km tjockt täcke

 • över Nordamerika (ner till syd om de stora sjöarna),
 • Europa (ner till mellersta Tyskland),
 • Asien (ner till det mellersta av Sibirien).

På södra halvklotet hade det en motsvarande omfattning.

Inlandsisen låg även över höga bergstrakter såsom Atlasbergen och Kilimandjaro i Afrika, Pyrenéerna och Alperna i Europa, Kaukasus och Pamir i Asien.

Havets nivå

Som resultat av att så mycket vatten var bundet i ismassorna var vattenståndet i världshaven lägre än den är idag. Beräkningar gör gällande 130 m lägre.

Nordsjön var ett floddelta, där smältvatten från isen kunde rinna ut direkt i Atlanten.

Området för nuvarande Östersjön var begravt under isen.

Resultat i våra dagar

Avsmältningen gav upphov till en landhöjning som fortsätter i våra dagar - och kanske 5 000 år ytterligare.

Volymen vatten i haven ökade vilket resulterade i att havsnivån steg.

Nötningen från ismassan och landhöjning/havsstegring formade vår tids landskap.

Landskapet syns över vattenytan som hav och kust med öar, holmar, skär och bränningar.

Mellan dessa bildades leder där man kan framföra fartyg.

För säker framfart krävs sjömätning, sjökort och utprickning och att man kan det där med navigering.

Klimat i förändring

Klimatet har ständigt varierat. Sverige har till exempel genom årmiljonerna varit täckt av bland annat tropisk vegetation, tundra och inlandsis.

 • Den tropiska vegetationen omvandlades bland annat till stenkol, som i Skåne bröts för fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo
 • När den senaste inlandsisen försvunnit från södra Sverige blev klimatet snabbt varmare.
 • En tid efter avsmältningen blev dock klimatet åter kallare och Sydsverige utgjordes under en period av en trädlös tundra.
 • Träd och växtlighet vandrade söderifrån när klimatet tillät det. Området för Södra Östersjön täcktes av skog av tall, vars kåda senare "förstenades" och bildar den bärnsten som fortfarande i vår tid spolas upp på stränderna.
 • Trädslaget gran vandrade dock in via nuvarande Kolahalvön och söderut till nuvarande Sverige. Eftersom nuvarande flora och fauna vandrat hit får man väl med modernt språkbruk kalla dem för "invassiva" (?) arter.
 • Under bronsåldern hade vi medelhavsklimat (jämför med dagens Grekland, Italien och Spanien).
 • Under vikingatiden var klimatet i Norden åter ungefär som idag.
 • Sedan blev det åter kallare med den så kallade Lilla istiden. Glaciärerna i fjällkedjan ökade i storlek. De kalla vintrarna möjliggjorde för Karl X Gustav att genomföra tåget över Bält år 1658, vilket ledde fram till freden i Roskilde där fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo blev svenska. Denna kallperiod kulminerade under 1700–talet, vilket råkar sammanfalla med "tiden före den industriella revolutionen".
 • Klimatet har därefter successivt blivit varmare.

Sannolikt kommer även i framtiden naturliga variationer att ha stor påverkan på klimatet.

Fyrplatser

Några fyrplatser som ligger på av inlandsisen polerade klippor: Nordkoster, Ursholmen, Svangen, Hållö, Pater Noster, Måseskär

Några fyrplatser som ligger på sand från inlandsisen: Falsterbo, Sandhammaren, Gotska Sandön, Sandhamn

Några fyrplatser som ligger på eller omgivna av klappersten från inlandsisen: Nidingen, Stora Fjäderägg, Pite-Rönnskär, Gåsören, Rödkallen, Malören


Se inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, vattenstånd, Östersjön, Vänern