Agö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Agö, svensk ö, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet S om Hornslandet, SO om Hudiksvall. Bottenhavet. Bemannad 1860-1973

Hudiksvallslederna. Fyrskenet skymmes delvis av Agölandet cirka 057-075 grad och fullständigt cirka 075-135 grad
Hudiksvall karta ritad.jpg
Oc 6s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Agö gamla och nya fyr. Foto JS
Agö gamla och nya fyr. Arkiv Svenska Fyrsällskapet
Agö gamla och nya fyr. Arkiv Svenska Fyrsällskapet
Agö fyrplats 1892. Foto Lotsverket
Agö fyr 1872. Figur Leif Elsby
Treskenad spegel, sedd uppifrån. Figur Leif Elsby
Treskenad spegel sedd ovanifrån. Foto Esbjörn Hillberg
Agö fyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Agö från sjön 1943. Foto Lotsverket
Agö fyrplats 1935. Foto Lotsverket
Lux-ljus. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
169800 C 6060 N 61 33, O 17 28 Oc WRG 6s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1860 1970 1970 1973 15 31


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Sundsvalls lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsålderrman: Johan Lundqvist, f. 1848
 • Mästerlots: Carl Gustaf Lundenberg, f. 1842
 • Mästerlots: Christoffer Henriksson, f. 1842
 • Mästerlots: Per Persson Holmgren, f. 1843
 • Mästerlots: Per Erik Idén, f. 1850
 • Mästerlots: Johan Walfrid Rosberg, f. 1847
 • Extra lots: Carl Fredrik Högbom, f. 1859
 • Extra lots: Per Erik Bergström, f. 1860
 • Lotslärling: Carl August Pettersson, f. 1861
 • Lotslärling: Johan Kristian Holmgren, f. 1871
 • Lotslärling: Henrik Wilhelm Henriksson, f. 1873
 • Lotslärling: Emil Wassberg, f. 1872
 • Lotslärling: Per Albert Idén, f. 1879

Lotsbarnskola

Agö hade inte lotsbarnskola. Barnen gick i den allmänna skolan

Fyren tändes

1860 uppfördes fyren, ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. Ritat av C F Carlsson. Lanterninen innehöll en fyrapparat med treskenad spegel.

Den treskenade spegeln var försilvrad och omgående, omloppstid 2 minuter, driven med urverk och lod, lodvikt 7,7 kg, rovoljelampa. Fyrkaraktär: 1 blänk var 40:e sekund.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 61° 32’,8. Long. O. 17° 28’,7.

 • Fyrapparaten: en lampa uti 3:ne sammanfästade speglar.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 95 fot (28,5 m).
 • Fyrtornet: av trä, vitmålat, stående på boningshuset.
 • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 60 fot (18 m).
 • Lysfält: från NNV över N, O och S till SV ½ V.

På östra udden av Agön, belägen utanför Hudiksvall, är fyren anbringad uti ett vid östra änden av fyrbetjäningens boningshus ovanpå detsamma stående torn. Fyrapparaten utgöres av en lampa med 3:ne sammanfästade paraboliska speglar, som med 2 minuters omloppstid roterar kring en vertikal axel, varunder fyren visar 3:ne korta, men skarpa blänkar. Östra gaveln är, liksom fyrtornet vitmålat. Boningshuset i övrigt jämte sydvart därom befintligt lotshus, ävensom uthus, är rödmålade och utgör om dagen ett gott kännemärke. Gonggong finnes. Lotsar uppassa på platsen, och utvisar hissad signalkula, att lots finns att tillgå.”

1884 ersattes lanterninen på taket av ett torn i trä 11,3 m högt, sammanbyggt med husgaveln mot sjön. I tornet uppsattes en lins med lampa. Det nya tornet var ritat av G E Höjer.

Linsen av 4:e ordningen (500 mm Ø) var en dioptrisk planlins med catadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar), omgående, linsen löpte på metallhjul, urverk med lod, lodvikt 29,7 kg. Oljelampa för rovolja. Fyrkaraktären ändrades till 1 blänk var 30:e sekund.

1877 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa med veke.

1889 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

1916 uppfördes ett mistmaskinhus.

1917 installerades en motordriven mistlur, vilken tidigare använts på Eggegrund.

1924 installerades en ny motordriven kompressor för mistluren.

1928 utbyttes metallhjulen för linsens lagring mot kullager.

1929 ersattes mistluren mot tyfon. Akustisk karaktär: 2 ljud var 60 s (4 + 5 + 4 + 47).

1932 flyttades lotsplatsen från Agö till Höllickskär på Hornslandet.

Lux-ljus

1933 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus.

Elektriskt ljus

1968 elektrifierades fyren och försågs med dalén-ljus som reserv. Tornet målat vitt liksom bostadshuset.

1970 byggdes en ny fyr, ett i betong runt 15 m högt torn med fyrkur. Den gamla fyren släcktes.

 • En 4:e ordningen (500 mm Ø) lins installerades med catadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar), omfattning 280°, 1000 W glödlampa, elklipp.
 • Tornet målat vitt, orange och vitt. Fyren automatiserades.

Avbemanning och personal

1973 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Agö

Och sedan

199? stängdes mistsignaleringen.

2000 var tornet 15 högt, målat vitt, orange, vitt.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 360° (LLGA-500) med 2x20W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc WRG 6s 16,5 M. (5 + 1) Lyshöjd: 31 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/11 - 31/3, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: III. Dyrortsgrupp: E.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 4:e ordning. Tyfon, 1 st. 6 hkr. Bolinder-motor och 1 st. 8 hkr. Avancemotor. Vitt, 11,3 m. högt fyrtorn vid gavel mot bostadshus. Fyren anlagd år 1860.
Läge och natur Stor, 7 km. lång och 2 km. bred skogsbevuxen ö i havsbandet SO Hudiksvall. Planteringsland
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Oskyddad brygga på N-sidan av ön. Båtslip på holme söder om Agö. Motorbåten förtöjd vid boj i sundet mellan nämnda holme och Agö. Dåligt skydd för vindar mellan SSV och V. Ingen brygga i sundet. Omöjligt att komma ut till motorbåten vid hårt väder från SV.
Kommunikationer Tjänstebåt. En resa i veckan till Hudiksvall under tiden maj-aug., övrig tid på året 2 resor i månaden. Bussförbindelse Saltvik (9 dist.-min. från Agö)-Hudiksvall. Vid ishinder förbindelse Agö-Hölicks lotsuppassning (5 dist.-min. från Agö) sedan 9 km. landsväg (endast halva sträckan snöplogas) till Arnö by och därifrån buss till Hudiksvall.
Postanstalt Hudiksvall. Väg dit: 15 dist.-min.
Skola B-skola i Njutånger, läroverk i Hudiksvall. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Bussförbindelse över Saltvik kan vintertid ej användas p.g.a. att hamnen ej kan angöras för is eller därför att förbindelse ej kan erhållas i tid för förbindelsens avgång. Även avgångstiden för buss Arnö-Hudiksvall medför besvärligheter genom antingen övernattning i Arnö eller bilresa. Återresa medför samma besvärliga kommunikationer.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Gamla fyren och bostäder privatägda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger nya fyren
Kontaktperson Lenn Jerling 0738-414161 gamla fyren och bostäder, nya fyren Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Hudiksvall - Iggesund 9 km. Iggesund ligger vid väg E4 söder om Hudiksvall. Agö ligger c:a 11 nm med båt från Iggesund. Inga reguljära båtförbindelser till Agö. Beroende på väder kan det vara svårt att landstiga nedanför fyrplatsen. Från fiskeläget är det 20-30 minuters promenad genom skogen till fyren. Ibland ordnas båtturer från Hudiksvall till Agö, kontakta Hudiksvalls Turistbyrå 0650-19100, www.hudiksvall.se.
Övrigt Den första fyren som byggdes på ön bestod av ett rödmålat kombinerat fyr- och bostadshus av trä med ett vitmålat torn och lanternin på taket. Fyren tändes första gången 10 september 1860 och den klassificerades som omgående spegelfyr med blänk. År 1877 ersattes fyrens rovoljelampa av en envekig fotogenlampa (förbrukning 8 cl/tim) med föränderlig bränsleyta.

År 1884 togs lanterninen på bostadshuset bort och ersattes av ett nybyggt vitt 11,3 m högt fyrtorn av trä vid gaveln av bostadshuset. Denna fyr utrustades med en 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar 6 fack á 60° samt krona (6 ringar) och krans (3 ringar) på samtliga fack, roterande, urverk med lod (lodvikt 29,7 kg), tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim) med föränderlig bränsleyta. År 1928 ersattes hjulen på vilken linsen roterade av kullager. År 1933 installerades Primus fotogenglödljus (förbrukning 14 cl/tim). Fyren elektrifieras år 1968 med Dalénljus som reserv. År 1970 ersattes 1884 års träfyr av nuvarande 15 m höga fyrtorn gjord av 3 hopfogade stålrör monterade på en betongsockel och beläget några meter från den gamla fyren som fortfarande finns kvar men är släckt och saknar all utrustning.

Mistsignallering utfördes från 1889 med handdriven mistlur, från 1918 med motordriven mistsiren och från 1929 med tyfon.

En lotsstation fanns också på Agö men den flyttades 1932 till Hölickskär på sydspetsen av Hornslandet. I fiskelägets mycket skyddade hamn på Agös sydkust finns ett gammalt sevärt fiskekapell från 1660 förutom det gamla pittoreska fd fiskeläget själv.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Hudiksvallslederna

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, fyrljusreflektor, fotogen, mistsignal, tyfon, omgående, fyroptik, lots, optiska signalanordningar, Eggegrund, Storjungfrun, Lux-ljus, dalén-ljus, lots.