Höjer

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Höjer, 1) G E Höjer (18??-1891), privat byggmästare och fyrbyggare och 2) J Höjer (1849-1908), fyrbyggare och konstruktör


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg

1) G E Höjer, (även stavat Höijer) Gustaf Erik (18??-1891)

privat byggmästare och fyrbyggare.

1867 anställdes han på Fyringenjörskontoret vid Lotsverket.

1884 blev han förste fyringenjör och efterträdde C F Carlsson.

1887 blev han överfyringenjör och efterträdde N G von Heidenstam, då denne dog.

1891 dog han och efterträddes av J Höjer (se nedan).


G E Höjer har signerat ritningarna för bland annat följande fyrar

 • 1867 Bokö. Boningshus med lanternin på långsidan.
 • 1869 Simpnäsklubb. Ett i trä kombinerat fyr- och boningshus med på taket lanternin med sideralsken.
 • 1871 Skags fyr. 17,5 m högt "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstamare", spegelfyrapparat.
 • 1871 Rödkallen. 21,5 m högt "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstamare", spegelfyrapparat.
 • 1872 När. Ett i järn cirka 16 m högt runt koniskt torn med lanternin och lins.
 • 1874 Svenska Högarna. 18,5 m högt "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstamare", linsfyr.
 • 1882 Huvudskär. Ett i trä kombinerat fyr- och bostadshus med på taket lanternin med lins.
 • 1883 Smygehuk. Ett i järn cirka 17 m högt runt koniskt torn med lanternin, linsfyr.
 • 1884 Agö. Nytt fyrtorn i trä, vid gaveln mot sjön.


JohanAdolfHöijer.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg

2) Höjer, Johan (John) Adolf (1849-1908)

fyrbyggare och konstruktör. Han utbildade sig vid Kungliga Tekniska Institutet på avdelningen väg- och vattenbyggnadskonst och blev 1873 fil kand och 1876 civilingenjör. Han bodde en längre tid i Frankrike där han studerade det franska fyrväsendet. Han arbetade hos Barbier & Barnard (fyrlinstillverkare).

1877 anställdes han som extra fyringenjör på Fyrbyggnadskontoret vid Lotsverket.

1878 blev han fyringenjör.

1897 ritade han boningshuset i kalksten med skiffertak för Högby fyrplats.

1891-1908 var han överfyringenjör och efterträdde G E Höjer.

Han arbetade med acetylenbelysning för lysbojar och inspirerade Gustaf Dalén till att uppfinna klippventil och solventil för att sänka gasförbrukningen.

1908 dog han och efterträddes av Uno Strömvall.


J Höjer har signerat ritningarna för bland annat följande fyrar

 • 1886 Stora Karlsö. Ett i kalksten kombinerat fyr- och boningshus med lanternin, linsfyr.
 • 1890 Hävringe, Ett i trä kombinerat fyr- och bostadshus med vid gaveln ett torn med lanternin, linsfyr.
 • 1890 Krikeudde, Vitt litet fyr- och upppassningshus.
 • 1895 Stenkyrkehuk. Ett i järn cirka 15 m högt runt koniskt torn med lanternin, linsfyr.
 • 1897 Högby. Boningshus i kalksten med skiffertak
 • 1899 Helsingborg, i rött tegel kombinerat fyr-, lots- och boningshus, linsfyr.
 • 1903 Tjärven, hus med källare och två våningar i granit och tegel, plant tak och lanternin. Våningarna kläddes med klinker, linsfyr.


Jfr arkitekt, C F Carlsson, N G von Heidenstam, Dalén, acetylen, klippventil, solventil, lysboj, Fyringenjörskontoret, ovanstående namn på fyrplats, kanalbyggare.