Skillnad mellan versioner av "Storkläppen"

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Rad 8: Rad 8:
  
 
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
 
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|53 px|border|länk=fyr]]
+
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Norrköpings lotsfördelning]]
[[Fil:Livet.jpg|49px|border|länk=livet]]
+
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:SymbolIntFyrdagen.jpg|58px|border|länk=Internationella fyrdagen]]
+
[[Fil:Livet.jpg|41px|border|länk=livet]]
 +
[[Fil:SymbolIntFyrdagen.jpg|46px|border|länk=Internationella fyrdagen]]
  
 
[[Fil:526500JL01.jpg|thumb|250px|[[Storkläppen]]. Foto JL]]
 
[[Fil:526500JL01.jpg|thumb|250px|[[Storkläppen]]. Foto JL]]

Versionen från 13 september 2019 kl. 18.03

Storkläppen, svensk f.d. bemannad fyrplats i havsbandet cirka 8 M NO Västervik. Mellersta Östersjön. Bemannad 1890-1965

Tjust skärgård. I havsbandet NO om Västervik. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1961)
Storkläppen karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Storkläppen. Foto JL
Storkläppen. Foto E Hillberg
Storkläppen. Foto BO
Storkläppen fyrplats 1911. Foto Lotsverket
Storkläppens fyr före stormen 1890. Foto Lotsverket
Storkläppen före stormen 1890. Foto Lotsverket
Storkläppen efter stormen 1890. Foto Lotsverket
Storkläppen hamnen. Foto Lotsverket
Storkläppen. Vykort
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
526500 C 7068 N 57 51, O 16 51 LFl 10s 11 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1890 1894 1965 1965 15 20,5


Kummel och båk

1868 uppsattes på skäret Storkläppen utanför Västervik ett stenkummel med stång och tavla.

1875 monterades på Storkläppen en cirka 12 m hög träbåk med kvadratisk bas, flyttad från Svenska Högarna, där den hade uppförts 1855. Båken ritad av C Sandell.

Fyren tändes

1890-1891 anlades fyrplatsen. På öns södra del restes ett i järn 12 m högt fyrtorn, med lanternin samt fyrapparat. Alla byggnader av trä tillverkade av Ekmans Mekaniska Snickerifabrik.

  • Fyrtornet av järn hade 1873-1891 stått på Västergarns utholme.
  • Fyrplatsen drabbades av en ovanligt svår storm innan fyrpersonalen hunnit flytta ut. Bostadshus, bodar och förråd flyttades av blåsten från sin grund. Dasset var bortblåst. Därefter flyttades fyrplatsen till bredvid den befintliga båken, vilken byggdes om till fyr.
  • Fyrtornet försågs med en lanternin, vilken tidigare hade stått på en av Björns fyrar.
  • Linsen av 5:e ordningen (375 mm Ø) var en catadioptrisk planlins med 6 fack à 60°, med krona (5 ringar) och krans (3 ringar), omgående, lagrad på 3 koniska stålhjul, urverk med lod, lodvikt 52 kg, fotogenlampa med veke.

Fyr Nr 2

1892 anbringades en lanternin med fyrapparat uppe på båken. Boningshuset byggdes om.

1894 flyttades fyrtornet av järn till Viskär, för att sedan bli Arkö inre.

1923 byggdes i sten en vågbrytare till hamnen.

1924 förstärktes vågbrytaren med betong och höjdes en halvmeter.

1928 uppsattes signalställning för "vissa fall av nödlägen".

Dalén-ljus

1931 utbyttes fotogenlampa med veke mot dalén-ljus. Fyrapparaten inrymdes i vit rund lanternin.

1938 byggdes en båtslip. Vågbrytaren höjdes ytterligare.

Avbemanning och personal

1965 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Storkläppen

Och sedan

1968 var tornet 15 m högt, målat grå- och brunrutigt. Lins av 4:e ordningen. Dalén-ljus.

1985 installerades vindgenerator.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 270° + öppen 90°, 2x20W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl WRG 10s 11 M. (2 + 8). Lyshöjd: 20,5 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, ex. bitr. 1/11 - 30/4.
Klass Fyrplats klass: III. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 4:e ordningen. Grå och brunrutigt 15 m högt fyrtorn av trä. Fyren anlagd år 1891.
Läge och natur Litet c:a 400 m långt och 300 m brett kalt skär i havsbandet av Västerviks norra skärgård. Ingen nämnvärd växtlighet.
Bostäder Fm 3 rum och kök, ex. bitr. 1 kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Brygga, slip, båtkran och vågbrytare. Tämligen bra hamn.
Kommunikationer Personalen håller motorbåt. Under normala förhållanden 1-2 resor i veckan.
Postanstalt Loftahammar. Väg dit: c:a 10 km, varav 2 dist.-min. delvis öppen sjö, resten i skärgård.
Skola B-skola i Loftahammar, realskola i Västervik. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för hållande av båt 200 kr per år. Bra dricksvatten. Brunnen håller vatten, men kan inträffa vid högvatten och svår storm att saltvatten kommer ner i densamma.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Statens Fastighetsverk, husen uthyrda till Olle och Ulla Boman, 0120-10535, 0705-810535. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Västervik - Källvik c:a 50 km. Kör E22 norrut från Västervik, tag av vid Björnsholm och kör väg 213 via Loftahammar till Källvik. Båt Källvik fyren 6 nm. Båt Västervik - fyren 11nm. Fritidsbåtar kan ligga i hamnen vid gott väder.
Övrigt År 1868 byggdes ett stenkummel med stång och tavla på ön. År 1875 ersattes denna av en 13 meter hög träbåk som hade funnits på Svenska Högarna sedan 1855.

Den första fyren på Storkläppen var ett 12 m högt, åttakantigt, järntorn som år 1890 flyttades till ön från Västergarns Utholme där den hade uppförts 1873. Man byggde samtidigt bostadshus för fyrpersonalen på öns södra del. Innan personalen hade flyttat in förstördes och flyttades husen av mycket höga vågor från en orkanliknade storm natten 24/25 november 1890. Stormen blåste även utomhusdasset i havet. Man reparerade husen och uppförde dem på öns nordöstra mer skyddade del.

År 1894 nermonterades 1890 års järnfyr och flyttades från Storkläppen till Viskär (Arkö inre fyr). Som ersättning för järnfyren tog man dit och byggde om den befintliga gamla träbåken från Svenska Högarna till fyr (nuvarande fyr). Lanterninen som monterades hade tidigare suttit på en av Björns fyrar. Nuvarande lins och Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1,36 l/tim + drift 10 l/tim) installerades år 1931, ett nytt Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1,36 l/tim + drift 15 l/tim) installerades 1955. Fyren elektrifierades år 1985 med hjälp av vindgenerator.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Tjust skärgård

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Svenska Högarna, Västergarns utholme, Björns fyrar, fyroptik, dalén-ljus, vindgenerator, optiska signalanordningar.