Viskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viskär, även kallad Arkö inre, svensk f.d. bemannad fyrplats strax SO om Arkö vid Norrköpingsbukten, inloppet till Arkö och Mem (Göta kanal), Mellersta Östersjön. Bemannad 1894-1932.

Gryt skärgård. På Viskär strax O om Arkö. Fyrplatsen låg vid inloppet till Arkö och Mem (första slussen i Göta kanal) och är nu ersatt av fyrarna Arkö Övre och Nedre.
Häradskär karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Viskär fyr. Foto Ulf Schloss.
Viskär fyr. Foto UV.
Viskärs fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Viskärs fyr. Foto Lotsverket.
Viskärs fyr 1926. Foto Lotsverket.
Viskärs fyr. Foto Lotsverket.
Viskär med innevånare. Arkiv Gudrun Lindkvist.
Viskär. Foto Leif Elsby 2014.
Viskär. Foto Leif Elsby 2022.
Viskär och Arkö båk. Foto Leif Elsby 2022.
Arkö båk. Foto Leif Elsby.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 58° 29, O 17° 00 (släckt) - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1894 1894 nedlagd 1932 nedlagd 1932 10,7 17,3


Och mer

På Gråa Utterklabben (Arkö yttre) uppfördes samtidigt en spegelapparat i en rund järnkur. Fyrarna bildade en enslinje för insegling från havet.

Fyren tändes

1894 uppfördes fyrplatsen. Ett i järn 12 m högt åttakantigt fyrtorn, med lanternin samt spegelapparat. Ritat av A T Gellerstedt. Boningshus ritat av Albert Lundberg. Tornet placerat vid gaveln på huset.

  • 1873-1891 hade fyrtornet av järn stått på Västergarns utholme.
  • 1891-1894 hade fyrtornet av järn stått på Storkläppen.

1895 byggdes en båtslip och brygga.

1896 utbyttes spegelapparaten i tornet mot en annan spegelapparat.

  • Lyser horisonten runt, där skenet ej skymmes av Arkö och näraliggande öar.

1902 byggdes för fyrvaktaren ett hus. Som stomme användes det kombinerade fyr- och boningshuset från Alens fyrplats (släckt 1901).

Avbemanning och personal

1932 utbyttes enslinjen Viskär och Utterklabben mot två nya ensfyrar uppförda i södra Arköleden, försedda med AGA-ljus och 6:e ordningens lins. De nya fyrarna benämndes "Arkö övre" resp "Arkö nedre".

Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Viskär

Och sedan

1968 var Arkö nedre en vit fyrkur, Arkö övre en fyrlykta på vitt fyrkantigt dagmärke. Fyrarna är i ens i 292°. Nära S om enslinjen ligger ett 6,7 m grund 1 400 m från nedre fyren. Båda fyrarna med lins av 6:e ordningen och AGA-ljus.

  • Arkö nedre karaktär: K WRG 2 s 10,5 M. Lyshöjd: 8 m. Placerad S om Arkö, S om farleden.
  • Arkö övre karaktär: Sx W 60/m 9,6 M. Lyshöjd: 26,3 m. Placerad 1 650 m från föregående.

2000 var Arkö nedre en vit fyrkur med röd-vit-rött rektangulärt dagmärke på mast.

  • Arkö övre var en fyrlykta på röd-vit-rött rektangulärt dagmärke.

Nuvarande karaktär Arkö (Viskär): (släckt)

Nuvarande karaktär Arkö nedre: Iso WRG 2 s 13 M. Lyshöjd: 8 m.

Nuvarande karaktär Arkö övre: Oc W 6 s 16 M. Lyshöjd: 27,5 m.

Länkar

Länk till inventering gjord av Länsstyrelsen

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda och i privat ägo
Ägare Privatägd
Kontaktperson -
Vägbeskrivning Fyren är belägen på ön Viskär som ligger på sydostsidan av ön Arkö som i sin tur är belägen ca 1 nm från närmaste större ort på fastlandet, Arkösund.
Övrigt Fyrtornet ritades av A.T. Gellerstedt och fanns på Västergarns Utholme från 1872. Det flyttades därefter till Storkläppen och användes som fyr 1890-91 varefter det stod kvar på samma plats som sjömärke fram till 1894.

År 1894 flyttades så tornet till Viskär och man byggde ett bostadshus för fyrmästaren intill tornet. Fyren och huset förbands via en järngång. Ett fyrvaktarhus uppfördes 1902 och stommen till detta bestod av det f.d. fyr- och bostadshuset från den närbelägna fyrplatsen Alen. Innan fyrvaktarhuset fanns på Alen användes det som fyr- och bostadshus på Bokö (1867-1892).

År 1896 byttes den paraboliska spegeln, persiennapparaten och urverket ut och ersattes av en roterande parabolisk spegel monterad på ett urverk som drevs av ett lod (vikt 19 kg). Denna utrustning användes tills fyren släcktes våren 1932. Fyrbelysningen utgjordes hela tiden av den tvåvekiga fotogenlampan med oföränderlig bränsleyta.

På Viskär finns även den gamla lotsutkiken kvar men den är numera privatägd. På östra delen av den närbelägna, men mycket större, ön Arkö uppfördes 1813 en spirbåk. Denna båk byggdes om och förändrades ett flertal gånger. År 1891 förhöjdes den till sin nuvarande höjd av 20 m. och år 1927 täcktes den med eternitplattor. Arkö båk förföll sedan under många år tills den år 2005 övertogs av föreningen Arkö Båks Vänner som numera har restaurerat båken till 1927 års skick. Mer info på www.arkobak.se.

Skydd enligt lag ej

Norrköpingsleden

Klicka här för att se fyrarna i Norrköpingsleden.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, ensfyr, Västergarns utholme, Storkläppen, Alen, AGA-ljus, Göta kanal.