Stockholms sluss

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stockholms sluss, vattenväg i centrala Stockholm mellan Mälaren och Norra Östersjön.

Sjötrafiken mellan Mälaren och Östersjön kan färdas genom Södertälje kanal, Hammarbyleden eller Stockholms sluss, den senare mest för nöjesbåtar. Stockholms sluss ingår i Stockholms Hamnområde.


Sandhamn karta ritad.jpg
Stockholms sluss 1950-talet.

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Stockholms sluss nutid. White-Arkitekter.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Projektering och bygge

1634-1642 (cirka) byggdes Stockholms sluss.

1744 fick Christoffer Polhem i uppdrag att bygga om slussen i Stockholm.

1753 slutfördes arbetet av hans son Gabriel Polhem.

Åren runt 1850 byggde Nils Ericson om Stockholms sluss och kajerna vid Skeppsholmen och Kornhamnstorg.

Idag

Förutom att vara en ost-västlig färdväg för båtar är området korsat av livlig nord-sydgående gång- och fordonstrafik.

Med ökande trafik insågs att området behövde byggas om.

I många år, pågick en diskussion om hur Slussen skulle byggas om. Förslag efter förslag presenterades och diskuterades.

År 2015 och sedan flera år tillbaka pågår ombyggnadsarbetet. Och lär fortsätta.


Jfr kanal, sluss, Polhem, Nils Ericson, Stockholm, Hammarbyleden.