Södertälje kanal

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Södertälje kanal, farled mellan Mälaren (Linaviken) och Östersjön (Igelstaviken). Ligger mellan Södertäljeleden i Mälaren och Landsort-Södertälje-leden i Norra Östersjön.

Kanalens bearbetade längd: 3,3 km. 1 sluss (i Södertälje). Nivåskillnad 1 m. Slussmått: nyttig längd 135 m, bredd 20 m, djup 8,0 m. Kanalen är försedd med fyrar och kantmarkeringar med belysta skärmar på liknande sätt som Trollhätte kanal. 
Landsort karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol racon.jpg

Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar. Foto Tärntank
Laddar karta ...


Bygget

Arbetet påbörjades under Engelbrekts tid och fortsatte under Karl XI:s regering.

1806-1819 byggdes kanalen under ledning av Erik Nordewall, vilken just avslutat byggandet av Trollhätte kanal.

  • Södertälje kanal- och slussverksbolag bildades för ändamålet.
  • Minsta djup 3,6 m, minsta bredd 10 m.

Och sedan

1912 inköptes kanalen av Staten och underställdes Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

1918-1924 byggdes kanalen om genom Vattenfallsstyrelsens försorg, delvis som nödhjälpsarbete, för fartyg med 5,5 m djupgående.

1952 passerade närmare 7 000 fartyg med en last av 1,8 Mton.

2010 Årligen passerar ca 3 000 lastfartyg, 9 000 fritidsbåtar och ett mindre antal passagerar- och skärgårdsbåtar slussen.

Landsort-Södertälje-leden

Laddar karta ...


Jfr kanal, Erik Nordewall, Trollhätte kanal, Falsterbokanalen, Sotekanalen