Polhem

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Polhem

1) Polhem, Christoffer (1661-1751), kanalbyggare, universalgeni, mm.

2) Polhem, Gabriel (1700-1772), kanalbyggare, lärjunge och medhjälpare till sin far Christoffer Polhem.

Christoffer Polhem

SweFlag.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg

Polhem, Christoffer

Född på Gotland, kom från fattiga förhållanden.

1687 började han studier i Uppsala efter att ha arbetat som dräng och skrivare på olika gårdar i Uppland och Södermanland.

 • Efter studierna anställdes han vid Bergskollegium där hans uppfinningsrikedom kom väl till användning.
 • Han konstruerade och utförde mekaniska anläggningar.

1694-1697 studerade han utomlands och såg den begynnande industrialiseringen i Europa, 100 år före dess genombrott i Sverige.

Stjärnsund

1699 grundade han vid Stjärnsund i Dalarna ett manufakturverk, dvs en fabrik med hantverksmässig tillverkning.

 • Detta blev Sveriges första industriområde.
 • Verket tryggades, som brukligt var, av ett privilegium. I detta fall gav det tull- och avgiftsfrihet i 20 år.
 • Där tillverkades husgeråd, ur, lås, verktygs-, textil- och jordbruksmaskiner.
 • Runt fabriken byggdes ett sofistikerat system med dammar från vilka vatten togs som drivkraft för olika maskiner, som han uppfann.
 • Polhemslåset var ett på sin tid svårforcerat hänglås.
 • Polhem gjorde kardanknuten känd under namnet Polhemsknut.

1737 drabbades manufakturverket vid Stjärnsund av en större brand.

Skola för teknik

1700 upprättade Bergskollegium på Polhems förslag "laboratorium mechanicum", som blev Kungliga Modellkammaren, som var föregångaren till Tekniska högskolan.

 • Under hans ledning framställdes här ett stort antal mekaniska modeller för undervisningssyfte.
 • Dessa kallade han "det mekaniska alfabetet."

Uppdrag och ära

1700-1716 var han konstmästare vid Falu gruva. Han införde ny teknik i gruvan, bl a stånggångar.

1716 adlades han (han hette tidigare Polhammar) av Karl XII och utsågs till kommerseråd.

1744 fick han i uppdrag att bygga om Stockholms sluss. Arbetet slutfördes av hans son Gabriel Polhem (se nedan).

 • Han utförde även dockor i Karlskrona för Örlogsvarvet.

Kanal tvärs Sverige

1718 fick han i uppdrag av Karl XII att förverkliga den gamla idén om en kanal mellan Östersjön och Västerhavet. Fem år fick han på sig. Arbetet sattes igång genast under ledning av Polhem och Emanuel Swedenborg.

 • Karls grav norr om Trollhättan rensades och en sluss i dess nedre del påbörjades.
 • Arbetena avstannade vid Karl XII:s död 1718.

1749 fortsatte arbetena med Karls grav och slussar i Trollhättan.

1752 blev Tessins sluss i Brinkebergskulle (vid Karls grav) färdig, ett år efter Polhems död, och båttrafik mellan Vänern och det övre av Trollhättan blev nu verklighet.

Döden

1751 dog han och många av hans projekt, vilka var före sin tid. Men Stjärnsundsur tillverkas fortfarande.


SweFlag.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg

Polhem, Gabriel

Polhem, Gabriel (1700-1772), kanalbyggare, lärjunge och medhjälpare till sin far Christoffer Polhem.

Slutet 1740-talet var han med vid arbetena på Trollhätte kanal.

1753 slutförde han ombyggnaden av Stockholms sluss, påbörjad 1744 av Christoffer Polhem.


Jfr Trollhätte kanal, Stockholms sluss, kanalbyggare, sluss, Jonas Norberg, Polheimer, Erik Nordewall.