Fyrplats/fyrskepp

Stora Klubben

Position N 58 52, O 13 16

Tidigaste fyr 1853 Nuvarande fyr 1935 Automatiserad 1907 Avbemannad 1907

Foto

Stora Klubben var en bemannad fyrplats i Lurö skärgård i Vänern. Bemannad 1853-1907. Angöringsfyr till Aspholmsleden genom Lurö skärgård. Fyren står på en holme i östra delen av Vänern mellan nordöstra och sydöstra grenen av leden. 1828 byggdes här en båk på den bergiga holmen. 1840 kompletterades båken med en fyrlykta. 1853 uppfördes fyrplatsen bestående av ett rött boningshus med vitt fyrtorn på östra gaveln. 1882 byggdes huset om. Fyrvaktarbostället bestod då av ett boningshus med fyrtorn på det skifferklädda taket, en uthuslänga med fähus, lada, visthusbod, och vedbod samt en murad stenkällare under skiffertak. 1907 ersattes veklampa med AGA-ljus och lins och därmed var fyren automatiserad och avbemannades. 1935 ersattes fyren av en ny, med lanternin tagen från Bastungens nedlagda fyr. AGA-ljus och lins av 6 ordningen. Det gamla fyrbostadshuset såldes och flyttades till Ekenäs på Värmlandsnäs. 1993 ersattes acetylen-ljuset med energi från solpanel och batteri. Vit fyrkur.

Tjänstgöring (6)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1853-00-00 - 1863-00-00 Andersson, Sven 1824 1899
Fyrvaktare 1863-00-00 - 1878-00-00 Andersson, Jan 1804 1894
Fyrvaktare 1878-00-00 - 1894-00-00 Jansson, Anders 1829 1915
Fyrvaktare 1894-00-00 - 1897-01-29 Svensson, Olaus 1835 1898
Fyrvaktare 1897-02-01 - 1917-10-02 Jansson, Sven 1843 1917
Fyrvaktare 1918-00-00 - 1947-00-00 Wallstedt, Karl Emanuel Karlsson 1876 1956