Fyrplats/fyrskepp

Viskär Arkö Inre

Position N 58 49, O 16 99

Tidigaste fyr 1894 Nuvarande fyr 1894 Automatiserad 1932 Avbemannad 1932

Foto

Fyrplats strax SO om Arkö vid Norrköpingsbukten, inloppet till Arkö och Göta kanal, Östersjön. På Gråa Utterklabben uppfördes samtidigt en spegelapparat i en rund järnkur kallad Arkö yttre. Fyrarna bildade en enslinje för insegling från havet. Fyrplatsen uppfördes 1894. Tornet placerades vid gaveln på boningshuset. Tornet med lanternin och spegelapparat var 12 m högt, åttakantigt och byggt i järn. Det hade tidigare stått på Västergarns utholme för att senare ha flyttats till Storkläppen. 1932 utbyttes enslinjen Viskär och Utterklabben mot två nya ensfyrar i södra Arköleden, försedda med AGA-ljus och lins. Fyrplatsen avbemannades och fyren släcktes då.

Tjänstgöring (6)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1894-12-31 - 1913-10-07 Malm, Carl Johan 1848 1924
Fyrmästare tf 1929-11-01 - 1932-04-01 Holmström, KARL Herman Harry 1895 1974
Fyrvaktare 1902-01-17 - 1918-08-22 Ramstedt, Oskar Alfred 1853 1918
Fyrvaktare 1918-11-26 - 1928-05-31 Ålander, Nils Gustaf Erik 1878 1958
Fyrbiträde 1916-08-09 - 1918-01-07 Holmgren, Knut Leonard 1892 1965
Fyrbiträde extra 1929-11-21 - 1932-11-30 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986