Fyrplats/fyrskepp

Malmö Inre

Position N 55 37, O 13 00

Tidigaste fyr 1822 Nuvarande fyr 1878 Automatiserad 1934 Avbemannad 1936

Foto

Fyr i Malmö hamn. Den första fyren uppfördes 1822 och bestod av ett c:a 14 m högt torn i trä. Det var försett med lanternin med lampa och försilvrad kopparspegel. Längst ner i fyren fanns ett gasverk som försåg fyrlågan med lysgas. 1878 ersattes fyren (Malmö inre) av ett c:a 20 m högt åttakantigt torn i järn. Det stod på en åttakantig sockel av granit och gult eldfast tegel. Lanterninen innehöll lampa och lins. Tornet var ritat av Axel och Hjalmar Kumlien. En på pirarmen yttre fyr, ett c:a 8 m högt åttakantigt torn i järn, byggdes samtidigt. 1936 släcktes fyren och överlämnades till Malmö stad. Första fyrmän var fyrmästare L.C. Fischer och fyrvaktare A.T. Stenberg.

Tjänstgöring (11)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1878-10-12 - 1905-03-24 Fischer, Konstantin Ludvig 1837 1929
Fyrmästare 1886-01-14 - 1887-04-19 Unonius, Carl Elias 1837 1912
Fyrmästare 1905-04-01 - 1928-07-31 Wretmark, Gustaf Waldemar Eriksson 1863 1945
Fyrmästare tf 1919-07-20 - 1919-08-02 Lundström, HELMER Bernhard Bengtsson 1863 1950
Fyrvaktare 1878-11-06 - 1885-12-31 Ekblom, AXEL Ferdinand Eriksson 1845 1927
Fyrvaktare 1900-01-31 - 1915-04-06 Stenberg, Teodor Alfred 1842 1926
Fyrvaktare tf 1908-10-01 - 1915-04-19 Lundström, HELMER Bernhard Bengtsson 1863 1950
Fyrvaktare 1915-04-20 - 1919-07-19 Lundström, HELMER Bernhard Bengtsson 1863 1950
Fyrvaktare 1919-08-03 - 1928-05-31 Lundström, HELMER Bernhard Bengtsson 1863 1950
Fyrbiträde 1878-10-21 - 1900-01-30 Stenberg, Teodor Alfred 1842 1926
Tillsyningsman 1928-08-01 - 1933-03-31 Wretmark, Gustaf Waldemar Eriksson 1863 1945