Fyrplats/fyrskepp

Gåsören

Position N 64 40, O 21 19

Tidigaste fyr 1881 Nuvarande fyr 1881 Automatiserad 1945 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats och lotsstation vid inloppet till Skellefteå, Bottenviken. Ett i trä kombinerat fyr och bostadshus med lanternin på taket försedd med fotogenlampa och 4:e ordningens lins. Fyren kallades Gåsören Yttre. 1921 ersatt av ett torn i betong med åttakantig fyrkur, c:a 50 m V gamla fyren, och med AGA-ljus. Linsen av 4:e ordningen flyttades över till den nya fyren och utökades med 90 till 180 grader. Gamla fyren släcktes. Fyrplatsen avbemannades. Skötseln övertogs av lotsarna.

Tjänstgöring (10)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare tf 1881-08-31 - 1881-12-28 Svensson, Karl 1842 1885
Fyrvaktare 1881-12-29 - 1885-06-04 Svensson, Karl 1842 1885
Fyrvaktare tf 1885-06-05 - 1885-08-31 Lundgren, G
Fyrvaktare 1885-09-22 - 1909-04-01 Svenonius, Albert Fredrik 1844 1923
Fyrvaktare 1909-00-00 - 1910-01-20 Grubbström, Fredrik Anton 1860 1926
Fyrvaktare 1910-07-09 - 1918-05-16 Bäckström, HELMER Johan 1881 1949
Fyrvaktare 1918-07-12 - 1919-07-31 Rutqvist, Karl GUSTAV 1879 1959
Fyrvaktare tf 1919-10-29 - 1921-09-30 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde extra 1900-10-15 - 1908-10-24 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde extra 1909-10-01 - 1911-04-20 Grubbström, Fredrik William 1891 1952