Fyrplats/fyrskepp

Fjordskär

Position N 57 35, O 12 02

Tidigaste fyr 1882 Nuvarande fyr 1954 Automatiserad 1979 Avbemannad 1908

Foto

Fyrplats och ledfyr i Kungsbackafjordens södra del, Kattegatt. Fyren kom till för att underlätta ankring i Kungsbackafjorden. Fyrön var låg, kal och en av de till ytan minsta i Sverige. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med fyrfönster på båda gavlarna. Huset stod på en hög stensockel.

Tjänstgöring (17)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1882-09-29 - 1893-04-18 Olofsson, Lars August 1836 1902
Fyrmästare tf 1893-04-18 - 1901-10-01 Danielsson, Anders Teodor 1864 1912
Fyrmästare 1902-03-08 - 1906-07-16 Dahl, Nils ANTON 1867 1906
Fyrmästare tf 1903-03-14 - 1903-05-05 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrmästare tf 1905-08-25 - 1906-07-31 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Fyrvaktare 1884-03-27 - 1893-12-23 Andersson, Axel Bernhard 1851 1893
Fyrvaktare 1894-03-06 - 1899-01-17 Holmström, Nils Johan 1870 1945
Fyrvaktare 1899-01-27 - 1899-10-13 Norén, Bengt Olsson 1862 1907
Fyrvaktare tf 1899-10-31 - 1902-04-08 Nilén, Alfred Niklasson 1860 1948
Fyrvaktare 1902-04-18 - 1906-07-31 Göransson, Nils 1848 1915
Fyrvaktare tf 1902-04-19 - 1902-11-19 Helgesson, OTTO Fredrik 1868 1954
Fyrvaktare tf 1902-12-04 - 1905-08-24 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Fyrvaktare 1906-08-01 - 1909-12-31 Stenberg, Carl Alfred 1863 1934
Fyrvaktare 1910-01-01 - 1920-00-00 Westerberg, Adolf Benjamin 1864 1935
Fyrbiträde extra 1902-02-07 - 1902-04-20 Nordahl, Henrik Emanuel Jacobsson 1880 1906
Fyrbiträde extra 1903-00-00 - 1904-00-00 Johansson, CHARLES Alexius 1885 1956