Fyrplats/fyrskepp

Bläckhall

Position N 58 19, O 11 23

Tidigaste fyr 1890 Nuvarande fyr 1940 Automatiserad 1940 Avbemannad

Foto

1890 anlades fyrplatsen och försågs då med en veklampa. Den första fyren på Bläckhall var av typ rund fyrkur i plåt. Den anlades ungefär på toppen av ön Bläckhall. 1940 hade fyren vit fyrkur, AGA-ljus med lins av sjätte ordningen. Fyrkaraktär Bx(2) WRG 6s 9M. Lyshöjd 9,5 m. I samband med 1930-talets översyn av inomskärslederna fick den år 1940 sin nuvarande sektorindelning. 1972 hade fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri. Vit fyrkur med rött tak nu med karaktären Fl(2) WRG 6s 8,2M. Lyshöjden är 9,5 m.

Tjänstgöring (6)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1890-10-01 - 1906-09-30 Hörman, Emilius 1846 1938
Fyrvaktare 1906-10-01 - 1911-11-21 Torstensson, AMALIA Mali Charlotta Hansdotter 1852 1911
Tillsyningsman 1911-11-22 - 1917-10-06 Johansson Glad, BERTA Henrietta Olsdotter 1876 1968
Tillsyningsman 1917-10-07 - 1920 Knopp, Karl Amandus Karlsson 1863 1934